Eina de selecció de colors similars

toolselectsimilar

Aquesta eina està representada per un comptagotes sobre una zona amb una vora discontínua, permet fer Seleccions seleccionant un punt de color. Haureu de seleccionar qualsevol àrea d'un color similar al que heu seleccionat. Podreu ajustar el «difuminat» de l'eina a l'acoblador Opcions de l'eina. Un número més baix seleccionarà els colors més propers al color que heu triat en primer lloc.

Important

La major part del comportament de l'eina de selecció de colors similars és comú a totes les altres eines de selecció, assegureu-vos de llegir Seleccions per a obtenir més informació sobre aquesta eina.

Dreceres i tecles apegaloses

  • Maj + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Afegeix». Podeu alliberar la tecla Maj mentre s'arrossega, però encara serà establerta a «Afegeix». El mateix per a les altres.

  • Alt + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Sostreu».

  • Ctrl + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Substitueix».

  • Maj + Alt + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Interseca».

Novetat de la versió 4.2:

  • En passar el cursor per sobre de la línia puntejada de la selecció, o la desfilada de formigues com se l'anomena habitualment, es convertirà el cursor a la icona de l'eina de moviment, amb el qual fareu mouseleft i arrossegareu per a moure la selecció.

  • Fer mouseright obrirà un menú ràpid de selecció amb la possibilitat d'editar la selecció, entre d'altres.

Menu of similar color selection

Truc

Podeu canviar el comportament de la tecla Alt per a utilitzar la tecla Ctrl en lloc d'alternar-ho a la Configuració per a l'eina als Configuració general.

Truc

Aquesta eina no està vinculada a cap drecera, si en voleu definir una, aneu a l'element de menú «Arranjament ‣ Configura el Krita... ‣ Dreceres de teclat» i cerqueu Eina de selecció de colors similars, allà podreu seleccionar la drecera que voleu. Per a obtenir més informació, consulteu els Configuració de les dreceres.

Opcions de l'eina

Similar Color selection options
Acció

Aquesta opció s'explica a la secció Tipus de selecció amb píxels i vectors.

Extensió de la selecció
Llindar

Controla l'interval del to de color utilitzat per a crear la selecció. Un número més baix seleccionarà els colors més propers al color que heu triat en primer lloc. I un número més alt expandirà l'interval de to i seleccionarà colors fins i tot si no són tan similars al color original.

Ajustaments

Novetat de la versió 5.1:

Antialiàsing

Això suavitzarà les vores irregulars presents a la regió. Es diferencia de la selecció suau en el fet que això suavitzarà en la direcció de la vora en lloc de totes les direccions, i només si la vora és irregular (alt contrast).

Fes créixer la selecció

Aquest valor estén (valors positius) o contrau (valors negatius) la regió.

Radi de selecció suau

Aquest valor afegirà una vora suau a la regió.

Referència

Novetat de la versió 5.0.

Seleccioneu quines capes utilitzar com a referència per a l'eina de selecció contigua. Les opcions són:

Capa actual

Només utilitza la capa actualment seleccionada.

Totes les capes

Utilitza totes les capes visibles.

Capes etiquetades amb color

Utilitzeu només les capes especificades amb una determinada etiqueta de color. Això és útil per a imatges complexes, on podríeu tenir múltiples capes amb la línia artística. Etiqueteu-les amb l'etiqueta de color apropiada i utilitzeu aquestes etiquetes per a marcar quines capes emprar com a referència.

Etiquetes usades

Selecciona les etiquetes de color de les capes que s'han d'utilitzar com a referència.