Eina de pinzell múltiple

toolmultibrush

L'eina de Pinzell múltiple permet dibuixar utilitzant múltiples instàncies d'un traç del pinzell a mà alçada, s'hi pot accedir des de l'acoblador Quadre d'eines o amb la drecera predeterminada Q. El seu ús és similar a alternar les Eines d'emmirallar, però el Pinzell múltiple és més sofisticat, per exemple, pot reflectir les pinzellades del pinzell a mà alçada al llarg d'un eix de gir.

La Configuració per a l'eina es troba a l'acoblador Opcions de l'eina.

L'eina de Pinzell múltiple uns quants modes i la configuració per a cadascun es troba a l'acoblador Opcions de l'eina. La simetria i el mirall es reflecteixen sobre un eix que es pot establir a l'acoblador Opcions de l'eina. L'eix predeterminat és el centre del llenç.

../../_images/Krita-multibrush.png

Els modes disponibles són:

Simetria

La simetria reflectirà el pinzell al voltant de l'eix a intervals regulars. El control lliscant determinarà el nombre d'instàncies que es dibuixaran en el llenç.

Mirall

El mirall reflectirà el pinzell sobre l'eix «X», l'eix «Y» o ambdós.

Tradueix

El fet de traduir pintarà el nombre establert d'instàncies al voltant del cursor a la distància del radi.

Floc de neu

Funciona com una simetria reflectida, però és una mica més lent que el mode d'emmirallar simetria + barra d'eines.

Trasllada la còpia

Permet establir la posició de les còpies en relació amb el vostre cursor. Per a establir la posició de les còpies, primer seleccioneu Afegeix i després feu mouseleft sobre el llenç per a posar les còpies en relació amb l'origen del Pinzell múltiple. Finalment, premeu Afegeix de nou, i comenceu a dibuixar per a veure Trasllada la còpia en acció.

Les opcions d'assistent i suavitzat funcionen de la mateixa manera que en l'Eina de pinzell a mà alçada, encara que només sobre el pinzell real i no en les seves còpies.