Eina de patró intel·ligent

toolsmartpatch

L'eina de patró intel·ligent permet eliminar elements de la imatge sense problemes. Per a això, permet que dibuixeu en l'àrea que conté l'element que voleu eliminar i, després intentarà utilitzar els patrons ja existents a la imatge per a emplenar l'espai en blanc.

Es pot veure com una versió més intel·ligent del pinzell de clonat.

../../_images/Smart-patch.gif

L'eina de patró intel·ligent disposa de les següents Opcions de l'eina:

Precisió

La precisió indica quantes mostres i, per tant, amb quina freqüència s'executa l'algorisme. Una baixa precisió farà poques mostres, però també executarà l'algorisme menys vegades, fent-lo més ràpid. Una major precisió farà moltes mostres, fent que l'algoritme s'executi amb més freqüència i doni resultats més precisos, però a causa que haurà de fer més feina, serà més lent.

Mida del patró

La mida del patró determinarà com serà de gran el patró a triar. Això s'explicarà millor amb algunes proves, però si la imatge circumdant conté majoritàriament elements petits, com branques, una mida de patró petita donarà millors resultats, mentre que una mida de patró gran serà millor per a les imatges amb elements grans, de manera que es tornaran a utilitzar en conjunt.