Eina de pinzell a mà alçada

toolfreehandbrush

L'eina predeterminada que teníeu seleccionada durant l'inici del Krita, i probablement l'eina que més emprareu.

L'eina del pinzell a mà alçada permet pintar sobre les capes de pintura sense restriccions, com l'eina de línia recta. Fa un ús òptim de la Configuració per a l'entrada de la tauleta, la qual controla l'aparença del pinzell. Per a canviar el pinzell, utilitzeu l'acoblador Pinzells predefinits.

Dreceres i tecles apegaloses

La drecera per a l'eina del pinzell a mà alçada és la tecla B.

  • La invocació alternativa és la mostra de color (invocat de manera estàndard per la tecla Ctrl). Premeu la tecla Ctrl per a alternar l'eina al «Color de mostra», utilitzeu el clic esquerre o el clic dret per a prendre una mostra del color de primer pla i de fons respectivament. Deixeu anar la tecla Ctrl per a tornar a l'eina del pinzell a mà alçada.

  • L'opció de configuració principal és la «mida» (invocat normalment per la tecla Maj). Premeu la tecla Maj i arrossegueu cap a fora per a fer augmentar la mida del pinzell. Arrossegueu cap a dins per a fer-la disminuir.

  • També podeu prémer la tecla V com una tecla apegalosa per a l'eina de línia recta.

Les dreceres es poden editar a l'element de menú «Arranjament ‣ Configura el Krita... ‣ Dreceres». Les tecles apegaloses es poden editar a l'element de menú «Arranjament ‣ Configura el Krita... ‣ Configuració d'entrada del llenç».

Opcions de l'eina

Suavitzat

El suavitzat, també conegut com a estabilitzador en alguns programes, permet que el programa corregeixi el traç. Útil per a les persones amb mans tremoloses o línies llargues especialment difícils.

Es poden seleccionar les següents opcions:

Sense suavitzat

L'entrada de la tauleta es traduirà directament a la pantalla. Aquesta és l'opció més ràpida i bona per als detalls fins.

Amb un suavitzat bàsic

Aquesta opció suavitzarà l'entrada de les tauletes antigues com la Wacom Graphire 3. Si experimenteu línies lleugerament irregulars sense cap mena de suavitzat, aquesta acció aplicarà una mica de suavitzat per a desfer-se d'aquestes línies.

Amb un suavitzat ponderat

Aquesta opció permet utilitzar els següents paràmetres per a fer que el suavitzat sigui més fort o més feble:

Distància

La distància que s'haurà de moure el pinzell abans de dibuixar el primer toc. (Literalment, la quantitat d'esdeveniments rebuts per la tauleta abans de dibuixar el primer toc).

Final del traç

Controla quant la línia intentarà assolir l'última posició coneguda del cursor després d'aixecar el botó esquerre del ratolí o el llapis. Actualment sempre resultarà en una línia recta, de manera que utilitzeu-la amb precaució.

Pressió del suavitzat

Aplicarà també el suavitzat a l'entrada de la pressió, el qual resultarà en una mida més mitjana, per exemple.

Distància escalable

Farà que els números involucrats s'escalin al llarg del nivell de zoom.

Estabilitzador

Aquesta opció fa una mitjana de totes les entrades de la tauleta. És diferent del suavitzat ponderat, ja que permet completar sempre la línia. Dibuixarà un cercle al voltant del cursor i la línia restarà una mica al darrere del cursor mentre pinteu.

Distància

Aquesta és la intensitat del suavitzat.

Retard

Alterna i determina la mida de la zona morta al voltant del cursor. Es pot utilitzar per a crear cantonades més definides amb més control.

Final de la línia

Assegura que la línia serà acabada.

Sensors d'estabilització

Similar que la Pressió del suavitzat, permet que l'entrada (pressió, velocitat, inclinació) sigui més suau.

Distància escalable

Farà que els números involucrats s'escalin al llarg del nivell de zoom.

Assistents

En fer-hi clic, es podrà ajustar a l'Eina de l'assistent, i la drecera per a alternar és Ctrl + Maj + L. Per a obtenir més informació, vegeu Pintar amb assistents.

El control lliscant determinarà la quantitat d'ajust, sent 1000 l'ajust perfecte i 0 el sense ajust. Per a situacions en què hi hagi més d'un assistent en el llenç, l'opció Ajust individual marcada de manera predeterminada voldrà dir que el Krita només s'ajustarà a un sol assistent alhora, evitant el soroll. Desmarcar-la permetrà ajuntar-los i ajustar-los.

És possible que no sempre vulgueu que els esborradors s'ajustin, especialment quan s'utilitzen els assistents de manera lliure durant el procés d'esbós. El Ajusta l'esborrador permetrà desactivar l'ajust per als pinzells amb el mode de barreja Esborra.