Eina d'emplenat

toolfill

El Krita té una de les funcions d'emplenament més potent i capaç disponible. Les opcions que es troben a l'acoblador Opcions de l'eina i que es descriuen a continuació us oferiran una gran flexibilitat en treballar amb capes i seleccions.

Per a començar, feu clic a qualsevol lloc de la pantalla i l'eina d'emplenament permetrà que aquesta àrea s'empleni amb el color de primer pla.

Opcions de l'eina

Mode ràpid

Aquest és un mode especial per a un emplenament realment ràpid. No obstant això, moltes funcions no funcionaran amb aquest mode.

Llindar

Determina quan l'eina d'emplenament veurà un altre color com a una vora.

Fes créixer la selecció

Aquest valor estén la forma més enllà de la seva mida inicial.

Radi de selecció suau

Aquest valor afegirà una vora suau a la forma de l'emplenat.

Emplena completament la selecció

Activar això resultarà en el fet que la forma emplenarà tota la selecció activa, independentment del llindar.

Novetat de la versió 4.4:
Empra la selecció com a límit

Quan està marcada, es comptaran les vores de la selecció com un límit addicional a sobre de la diferència dels píxels.

../../_images/fill_selection_boundary.png

Esquerra: Selecció original amb una línia. Enmig: Emplenat amb «Empra la selecció com a límit» desactivat. Dreta: Emplenat amb «Empra la selecció com a límit» activat.

Usa el patró

Activar això resultarà en el fet que s'utilitzarà el patró actiu.

Gir

Novetat de la versió 4.4.

Permet fer girar el patró utilitzat en l'emplenat.

Escala

Novetat de la versió 4.4.

Permet escalar el patró utilitzat en l'emplenat.

Escull:

Novetat de la versió 4.3.

Seleccioneu quines capes utilitzar com a referència per a l'eina d'emplenat. Les opcions són:

Capa actual

Només utilitza la capa actualment seleccionada.

Totes les capes

Utilitza totes les capes visibles.

Capes etiquetades de color

Utilitzeu només les capes especificades amb una determinada etiqueta de color. Això és útil per a imatges complexes, on podríeu tenir múltiples capes amb la línia artística. Etiqueteu-les amb l'etiqueta de color apropiada i utilitzeu aquestes etiquetes per a marcar quines capes emprar com a referència.

Etiquetes usades:

Novetat de la versió 4.3.

S'utilitza amb l'opció Capes etiquetades de color anterior.