Eina d'emplenament

toolfill

El Krita té una de les funcions d'emplenament més potent i capaç disponible. Les opcions que es troben a l'acoblador Opcions de l'eina i que es descriuen a continuació us oferiran una gran flexibilitat en treballar amb capes i seleccions.

Per a començar, feu clic a qualsevol lloc de la pantalla i l'eina d'emplenament permetrà que aquesta àrea s'empleni amb el color de primer pla.

Opcions de l'eina

Mode d'emplenament
Selecció actual

Activar això resultarà en el fet que la forma emplenarà tota la selecció activa.

Regió contigua

Aquesta opció és la predeterminada i permet emplenar una regió de píxels contigus obtinguts a partir de la imatge en el punt on l'usuari fa clic.

Regions de colors similars

Novetat de la versió 5.2.

Aquesta opció permet emplenar totes les regions de colors similars al píxel on l'usuari fa clic

../../_images/fill_tool_what_to_fill.png

a: Una imatge amb una selecció. El punt vermell marca on s'ha fet clic l'usuari per a emplenar. b: La regió s'emplena amb Selecció actual. c: La regió s'emplena utilitzant Píxels contigus, emplenant tots els píxels que són alhora similars i contigües al que ha fet clic l'usuari. d: La regió s'emplena amb Regions de color similar, emplenant els píxels de color similar al que ha fet clic l'usuari.

Origen de l'emplenament
Color de primer pla

En seleccionar aquesta opció s'emplenarà la regió obtinguda amb el color de primer pla.

Color de fons

Novetat de la versió 5.1.

En seleccionar aquesta opció s'emplenarà la regió obtinguda amb el color de fons.

Patró

En seleccionar aquesta opció s'emplenarà la regió obtinguda amb el patró actual.

Escala

Novetat de la versió 4.4.

Permet escalar el patró utilitzat en l'emplenament.

Gir

Novetat de la versió 4.4.

Permet fer girar el patró utilitzat en l'emplenament.

Extensió de l'emplenament
Modes de selecció de píxels

Novetat de la versió 5.2.

Quan s'emplena una regió contigua, l'usuari pot triar com se seleccionen els píxels en funció de la similitud de color.

Emplena píxels similars
../../_images/fill_tool_region-filling-flood-fill.svg

Se seleccionen els píxels contigus que són similars al que ha fet clic l'usuari.

Emplena tots els píxels fins a un límit
../../_images/fill_tool_region-filling-boundary-fill.svg

Tots els píxels contigus se seleccionen sempre que no siguin similars al color de límit definit per l'usuari.

Color de límit

Defineix el color utilitzat com a límit.

../../_images/fill_tool_pixel_selection_policies.png

a: Una imatge amb un punt vermell que marca on l'usuari ha fet clic per a emplenar. b: La regió emplenada en seleccionar només els píxels contigus similars. c: La regió emplenada tots els píxels fins al color del límit (aquí s'estableix el color negre).

Llindar

Determina quan l'eina d'emplenament veu un altre color com a vora. En altres paraules, fins a quin punt la regió s'ha d'estendre des del píxel seleccionat en termes de semblança de color.

Extensió

Novetat de la versió 5.1.

Estableix fins a quin punt s'ha d'ampliar la part completament opaca de la regió. 0% farà opacs només els píxels que són exactament iguals al píxel seleccionat. El 100% farà opacs tots els píxels de la regió fins al seu límit.

../../_images/opacity_spread.png

Esquerra: imatge original. El punt negre indica on comença l'operació d'emplenament. A dalt a la dreta: una fila d'imatges que mostren el resultat d'emplenar amb un valor llindar de 30 i un valor de propagació de 0, 30, 60 i 100 per cent d'esquerra a dreta. A baix a la dreta: una fila d'imatges que mostren el resultat d'emplenar amb un valor llindar de 65 i un valor de propagació de 0, 30, 60 i 100 per cent d'esquerra a dreta.

Empra la selecció com a límit

Novetat de la versió 4.4.

Quan està marcada, es comptaran les vores de la selecció com un límit addicional a sobre de la diferència dels píxels.

../../_images/fill_selection_boundary.png

Esquerra: Selecció original amb una línia. Enmig: Emplenament amb «Empra la selecció com a límit» desactivat. Dreta: Emplenament amb «Empra la selecció com a límit» activat.

Ajustaments
Antialiàsing

Novetat de la versió 5.1.

Això suavitzarà les vores irregulars presents a la regió. Es diferencia de la selecció suau en el fet que això suavitzarà en la direcció de la vora en lloc de totes les direccions, i només si la vora és irregular (alt contrast).

Fes créixer la selecció

Aquest valor estén (valors positius) o contrau (valors negatius) la regió.

Atura el creixement en els píxels més foscos o opacs

Novetat de la versió 5.2.

../../_images/fill_tool_stop-at-boundary.svg

Aquesta opció és útil quan s'emplenen les regions internes d'un art lineal. Quan les línies tenen vores suaus, alguns píxels no desitjats poden romandre sense emplenar entre les parts més fosques o opaques de la línia i la regió emplenada. Per a millorar-ho, és normal fer créixer una mica la regió per a cobrir aquests píxels.

Una qüestió que pot sorgir és que les línies varien en amplada i la regió expandida supera algunes de les més primes. Si aquesta opció està seleccionada, el procés de creixement s'aturarà de manera adaptativa si el color dels píxels comença a ser més clar o menys opac. Això evita que la regió expandida arribi al costat oposat de les línies.

../../_images/fill_tool_stop_growing.png

Comparació de la regió emplenada amb l'opció seleccionada i sense. Les regions emplenades es van pintar amb el mode de barreja Multiplica per a claredat. a: Una imatge amb una mica d'art lineal que varia en amplada i un punt vermell que indica on ha fet clic l'usuari per a emplenar. b: La regió plena sense ser ampliada. c: La regió emplenada després d'ampliar-se en dotze píxels. Tingueu en compte que la regió excedeix la línia en alguns punts. d: La regió emplenada després de ser expandida en dotze píxels, però aturant-se adaptativament als píxels més foscos.

Radi de selecció suau

Aquest valor afegirà una vora suau a la regió.

Referència

Novetat de la versió 4.3.

Seleccioneu quines capes utilitzar com a referència per a l'eina d'emplenament. Les opcions són:

Capa actual

Només utilitza la capa actualment seleccionada.

Totes les capes

Utilitza totes les capes visibles.

Capes etiquetades de color

Utilitzeu només les capes especificades amb una determinada etiqueta de color. Això és útil per a imatges complexes, on podríeu tenir múltiples capes amb art lineal. Etiqueteu-les amb l'etiqueta de color apropiada i utilitzeu aquestes etiquetes per a marcar quines capes emprar com a referència.

Etiquetes usades

Selecciona les etiquetes de color de les capes que s'han d'utilitzar com a referència.

Mode d'emplenament en arrossegar

Novetat de la versió 5.1.

Selecciona què hauria de passar quan es faci clic i s'arrossegui el punter sobre el llenç.

Emplena regions de qualsevol color

Amb aquesta opció seleccionada, l'eina emplenarà qualsevol regió al llarg del camí descrit pel punter mentre s'arrossega, independentment del seu color.

Emplena regions de colors similars

Amb aquesta opció seleccionada, l'eina emplenarà les regions al llarg del camí descrit pel punter mentre s'arrossega amb el mateix color que la primera regió emplenada.