Eina de camí a mà alçada

toolfreehandpath

Amb l'Eina de camí a mà alçada podreu dibuixar un camí (com amb el Motor del pinzell de formes) de la forma s'emplenarà amb el color o patró seleccionat i es delinearà amb un pinzell si així ho voleu. Mentre es dibuixa, es mostrarà una línia de vista prèvia que es podrà modificar en patró, amplada i color.

Aquesta eina pot ser particularment bona per a col·locar grans franges de color amb rapidesa.