Eina de zoom

toolzoom

L'eina de zoom permet apropar i allunyar el vostre llenç de manera discreta. Es troba a la part inferior del quadre d'eines, i només l'activa la selecció de l'eina, i fent mouseleft sobre el llenç s'aproparà, mentre que fent Ctrl + feu mouseleft s'allunyarà.

Podeu revertir aquest comportament a les Opcions de l'eina.

Hi ha un nombre de dreceres associades amb aquesta eina, les quals faciliten l'accés des de les altres eines:

  • Ctrl + Espai + fer mouseleft + arrossegar sobre el llenç aproparà o allunyarà amb fluïdesa.

  • Ctrl + fer mousemiddle + arrossegar sobre el llenç aproparà o allunyarà amb fluïdesa.

  • Ctrl + Alt + Espai + fer mouseleft + arrossegar sobre el llenç aproparà o allunyarà amb passos discrets.

  • Ctrl + Alt + fer mousemiddle + arrossegar sobre el llenç aproparà o allunyarà amb passos discrets.

  • + aproparà amb passos discrets.

  • + allunyarà amb passos discrets.

  • 1 establirà el zoom al 100%.

  • 2 establirà el zoom de manera que el document encaixi completament a l'àrea del llenç.

  • 3 establirà el zoom de manera que l'amplada del document encaixi completament a l'àrea del llenç.

Per a obtenir més informació sobre aquestes dreceres, consulteu la Navegació al manual d'usuari.