Eina de selecció d'àrees contigües

toolselectcontiguous

Aquesta eina està representada per una vareta màgica, permet fer Seleccions seleccionant un punt de color. Haureu de seleccionar qualsevol àrea contigua d'un color similar al que heu seleccionat. Podreu ajustar el «difuminat» de l'eina a l'acoblador Opcions de l'eina. Un número més baix seleccionarà els colors més propers al color que heu triat en primer lloc.

Dreceres i tecles apegaloses

  • Maj + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Afegeix». Podeu alliberar la tecla Maj mentre s'arrossega, però encara serà establerta a «Afegeix». El mateix per a les altres.

  • Alt + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Sostreu».

  • Ctrl + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Substitueix».

  • Maj + Alt + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Interseca».

Novetat de la versió 4.2:

  • Passar el cursor sobre una selecció permet moure-la.

  • Fer mouseright obrirà un menú ràpid de selecció amb la possibilitat d'editar la selecció, entre d'altres.

Nota

Podeu canviar el comportament de la tecla Alt per a utilitzar la tecla Ctrl en lloc d'alternar el canvi als Configuració general.

Opcions de l'eina

Extensió de la selecció
Llindar

Controla si la selecció contigua veurà o no un altre color com una vora.

Novetat de la versió 5.1:

Extensió

Estableix fins a quin punt s'ha d'estendre la part completament opaca de la selecció. Vegeu Eina d'emplenament per a una explicació addicional.

Ajustaments
Antialiàsing

Això suavitzarà les vores irregulars presents a la selecció. Es diferencia de la selecció suau en el fet que això suavitzarà en la direcció de la vora en lloc de totes les direccions, i només si la vora és irregular (alt contrast).

Fes créixer la selecció

Aquest valor estén (valors positius) o contrau (valors negatius) la selecció.

Radi de selecció suau

Aquest valor afegirà una vora suau a la selecció.

Referència

Novetat de la versió 4.3.

Seleccioneu quines capes utilitzar com a referència per a l'eina de selecció contigua. Les opcions són:

Capa actual

Només utilitza la capa actualment seleccionada.

Totes les capes

Utilitza totes les capes visibles.

Capes etiquetades de color

Utilitzeu només les capes especificades amb una determinada etiqueta de color. Això és útil per a imatges complexes, on podríeu tenir múltiples capes d'art lineal. Etiqueteu-les amb l'etiqueta de color apropiada i utilitzeu aquestes etiquetes per a marcar quines capes emprar com a referència.

Etiquetes usades

Selecciona les etiquetes de color de les capes que s'han d'utilitzar com a referència.