Eina de selecció d'àrees contigües

toolselectcontiguous

Aquesta eina està representada per una vareta màgica, permet fer Seleccions seleccionant un punt de color. Haureu de seleccionar qualsevol àrea contigua d'un color similar al que heu seleccionat. Podreu ajustar la «borrositat» de l'eina a l'acoblador Opcions de l'eina. Un número més baix seleccionarà els colors més propers al color que heu triat en primer lloc.

Dreceres i tecles apegaloses

 • R estableix la selecció a «Substitueix» a les Opcions de l'eina, és el mode predeterminat.

 • A estableix la selecció a «Afegeix» a les Opcions de l'eina.

 • S estableix la selecció a «Sostreu» a les Opcions de l'eina.

 • Majús. + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Afegeix». Podeu alliberar la tecla Majús. mentre s'arrossega, però encara serà establerta a «Afegeix». El mateix per a les altres.

 • Alt + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Sostreu».

 • Ctrl + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Substitueix».

 • Majús. + Alt + feu mouseleft estableix la selecció subsegüent a «Interseca».

  Novetat de la versió 4.2:
 • Passar el cursor sobre una selecció permet moure-la.

 • Fer mouseright obrirà un menú ràpid de selecció amb la possibilitat d'editar la selecció, entre d'altres.

Nota

Podeu canviar el comportament de la tecla Alt per a utilitzar la tecla Ctrl en lloc d'alternar el canvi als Configuració general.

Opcions de l'eina

Antialiàsing

Alterna entre donar o no seleccions amb vores suaus. Hi ha qui prefereix vores precises per a les seves seleccions.

Difuminat

Controla si la selecció contigua veurà o no un altre color com una vora.

Fes créixer/encongir la selecció.

Aquest valor estén/contrau la forma més enllà de la seva mida inicial.

Selecció suau

Aquest valor afegirà una vora suau a la forma de la selecció.

Escull:

Novetat de la versió 4.3.

Seleccioneu quines capes utilitzar com a referència per a l'eina de selecció contigua. Les opcions són:

Capa actual

Només utilitza la capa actualment seleccionada.

Totes les capes

Utilitza totes les capes visibles.

Capes etiquetades de color

Utilitzeu només les capes especificades amb una determinada etiqueta de color. Això és útil per a imatges complexes, on podríeu tenir múltiples capes amb la línia artística. Etiqueteu-les amb l'etiqueta de color apropiada i utilitzeu aquestes etiquetes per a marcar quines capes emprar com a referència.

Etiquetes usades:

Novetat de la versió 4.3.

S'utilitza amb l'opció Capes etiquetades de color anterior.