Descompondre la imatge

El diàleg Descompon la imatge permet separar els canals de la imatge en capes. Això és útil durant fluxos de treball amb textures per a jocs, així com en fluxos de treball CMYK més avançats. En confirmar, Descompon la imatge crearà una sèrie de capes per a cada canal. Per tant, per a RGB crearà les capes Vermell, Verd i Blau, cadascuna representant els píxels d'aquest canal, i per a CMYK les capes Cian, Magenta, Groc i Clau.

Origen

Quina part de la imatge s'haurà de separar.

Capa actual

La capa activa.

Aplana totes les capes abans de descompondre

Tota la imatge.

Opcions de l'alfa

Què fer amb el canal alfa. Totes les imatges del Krita tenen un canal alfa, el qual és la transparència. Com s'ha de tractar en separar?

Copia el canal alfa a cada canal descompost com a canal alfa

Això afegirà la transparència de la font original a totes les capes de la separació.

Descarta el canal alfa

Senzillament es desfà completament de l'alfa.

Crea una descomposició separada a partir del canal alfa

Crea una capa separada amb el canal alfa com a una capa en escala de grisos.

Redueix a 8 bits abans de descompondre.

Converteix la imatge a 8 bits abans de descompondre.

Sortida en color, no en escala de grisos

Això donarà com a resultat la separació del Vermell emprant negre a vermell en lloc de negre a blanc. Això pot fer que sigui més fàcil la recombinació utilitzant certs mètodes.

Activa el canal actual

Si les capes separades estan en color, activeu només el canal que va ser l'origen d'aquesta capa de separació.