Connectors en Python preinstal·lats

Aquesta pàgina descriu tots els connectors disponibles de manera predeterminada en el Krita (no cal instal·lar-los).

Vegeu també

Si voleu veure una selecció dels connectors en Python personalitzats fets pels usuaris que podeu descarregar i instal·lar addicionalment, vegeu Connectors en Python fets pels usuaris.

Per a obtenir informació sobre com gestionar els vostres connectors, vegeu Gestionar els connectors en Python.

Si voleu saber més sobre un connector individual, accediu al manual del connector anant a l'element de menú «Arranjament ‣ Configura el Krita...» i després triant la pestanya Gestor de connectors en Python. Allà, podreu fer clic sobre un connector específic i apareixerà el manual a l'àrea de text inferior.

Usabilitat

Acoblador Control lliscant del mesclador

Un acoblador que permet triar un color des de degradats entre el color actual i altres colors seleccionats.

Acoblador Paleta

Un acoblador que permet controlar les paletes amb més facilitat. Podeu afegir mostres, grups i exportar la configuració de la paleta, o fins i tot la paleta mateixa com una paleta del GIMP o un SVG de l'Inkscape.

Acoblador Configuració ràpida

Un acoblador que permet establir ràpidament l'opacitat, el flux i la mida des d'una llista predefinida.

Deu pinzells

Un connector que assigna predefinits a una de les deu dreceres configurables. Per a utilitzar-lo, aneu a «Eines ‣ Scripts ‣ Deu pinzells», i apareixerà una finestra amb un selector de predefinits amb deu caselles. A sota de les caselles hi ha la drecera amb la qual està associada.

Personalitzeu les dreceres editant les configuracions a «Arranjament ‣ Configura el Krita... ‣ Dreceres de teclat», i després canvieu les accions per a «Activa el pinzell predefinit» que hi ha sota «Deu pinzells».

Millores en el flux de treball

Eines per a la gestió dels projectes de còmics

Un connector que simplifica la creació de còmics.

 • Organitza i accedeix ràpidament a les seves pàgines.

 • Exporta a múltiples formats amb les metadades adequades.

 • Fa suggeriments aleatoris de les metadades per a evitar perdre temps cercant el títol perfecte abans de començar el projecte.

Exportador per lots

Connector per a desenvolupadors de jocs i dissenyadors gràfics.

 • Exporta per lots dels recursos a múltiples mides, tipus de fitxer i camins personalitzats.

 • Canvia el nom de les capes ràpidament amb l'eina intel·ligent de canvi de nom.

 • Exporta totes les capes o només les capes seleccionades.

De manera predeterminada, el connector exporta les imatges en una carpeta «export» al costat del document del Krita, i segueix l'estructura de la seva pila de capes.

Accions de document/imatge

Diàleg Assigna un perfil

Permet assignar un perfil a una imatge en lloc de convertir-la a aquest perfil. La diferència és que només permet interpretar els colors per al nou perfil, però no canviar cap dels valors. Es troba a «Eines ‣ Assigna un perfil a una imatge...», i presentarà una llista de perfils per al model de color de la imatge actual.

Espai de color

Permet seleccionar un document i convertir els seus colors a un nou espai de color, com RGBA, CMYKA o L*a*b.

Canals a capes

Divideix els canals d'una capa en subcapes.

Eines de document

Permet seleccionar un document i escalar, escapçar i girar en una sola acció.

Gestor de filtres

Aplica ràpidament un filtre als documents seleccionats.

Passaalt

Realitza un filtre de passaalt sobre el document actiu.

Accions de fitxer

Exportació de capes

Permet seleccionar un document i exportar les seves capes de manera ordenada i assenyada.

Acoblador Darrers documents

Un script que mostra els documents oberts recentment com a una imatge en miniatura.

Crear scripts en Python

Iniciador de scripts del Krita

Un script que ajuda a configurar els diversos fitxers que el Krita espera veure quan s'executa un script, és a dir:

 • El fitxer de metadades .desktop.

 • La carpeta principal del vostre connector.

 • El fitxer __init__.py.

 • El fitxer principal de Python per al vostre paquet.

 • El fitxer Manual.html per a la documentació.

Importador de connectors en Python

Importa connectors en Python a partir de fitxers «zip». Vegeu Gestionar els connectors en Python.

Scripter

Una petita consola per a crear scripts en Python, permet escriure codi en un editor i executar-lo, amb una retroalimentació relacionada amb el resultat de l'execució. També podreu depurar el codi utilitzant el botó «Depura».

Deu scripts

Similar a Deu pinzells, aquest connector permet l'assignació de scripts en Python a una de les deu dreceres configurables.