Importar una animació

El Krita té diverses opcions per a permetre importar una animació.

Importar fotogrames

La importació de fotogrames importarà una llista d'imatges dins d'una capa d'animació. Aquest és un format que la majoria d'altre programari d'animació podrà exportar i, per tant, és molt útil per a l'intercanvi.

Primer prenguem un full de franges d'Open Game Art. (Aquest és el cicle de caminar masculí de la Libre Pixel Cup [1]).

Utilitzarem Dividir la imatge per a dividir el full de franges.

../_images/Animation_split_spritesheet.png

Les llesques són uniformes, de manera que per a un full de franges de 9 franges, utilitzeu 8 llesques verticals i 0 llesques horitzontals. Doneu-li un nom adequat i deseu-lo com a png.

Després, creeu un llenç nou i seleccioneu l'element de menú «Fitxer ‣ Importa fotogrames d'animació...». Això us donarà una petita finestra. Seleccioneu Afegeix imatges.... Això hauria de proporcionar-vos un navegador de fitxers on podreu seleccionar les vostres imatges.

../_images/Animation_import_sprites.png

Podeu seleccionar múltiples imatges alhora.

../_images/Animation_set_everything.png

Actualment, els fotogrames s'ordenen automàticament. Podeu establir l'ordre amb les llistes desplegables que hi ha a la part superior esquerra.

Premeu D'acord i la vostra animació s'hauria d'importar com una capa nova.

../_images/Animation_import_done.png
Afegeix imatges...

Podreu seleccionar múltiples fotogrames en el selector de fitxers.

Elimina

Elimina el fotograma seleccionat.

Afegeix automàticament fotogrames congelats

Si una seqüència de quadres té buits (separacions), com ara una seqüència que té els fotogrames 1, 2 i 5, en marcar aquesta opció s'introduiran els fotogrames buits 3 i 4.

Ordre

Ascendent vers Descendent

Si s'importaran els fotogrames en ordre des del més baix al més alt (ascendent) o des del més alt a més baix (descendent).

Numèric vers Alfabètic

Si s'emprarà un ordenament numèric o alfabètic per als fotogrames.

Temporització

Comença a

El número del fotograma a importar. La importació en el 3 tindrà l'inici de l'animació resultant en el fotograma 3 dins del Krita.

Pas

La quantitat de fotogrames a l'entrada per a cada fotograma importat. Per a importar una animació de 6 fps dins d'una animació de 24 fps, haureu d'establir això a 24 / 6 = 4. Això assegurarà que la velocitat de reproducció romangui igual.

FPS d'origen

Mostra que el Krita pensa que els fps de l'entrada estan amb la configuració de temps actual. Podeu utilitzar això per a assegurar-vos que l'entrada feta és correcta amb els FPS del vostre document.

Importar un fitxer de vídeo

La importació de vídeo permet importar una mostra d'un fitxer de vídeo com una capa de pintura animada.

../_images/import_video.png
Escolliu un fitxer de vídeo

Mostrarà un selector de fitxers perquè seleccioneu el fitxer en qüestió.

Vista prèvia

Dona una vista prèvia del fitxer a importar.

Control lliscant

Permet fregar a través del fitxer en qüestió.

Comptador de fotogrames

Permet seleccionar el fotograma en qüestió.

Commutador de fotograma

Dos botons per a commutar per fotograma.

Informació del fitxer de vídeo

Amplada

L'amplada del fitxer actual.

Alçada

L'alçada del fitxer actual.

Durada

La durada en segons.

Fotogrames

La quantitat total de fotogrames.

FPS

Els fotogrames per segon.

Primaris de color

El nom dels primaris de l'espai de color que ha detectat el Krita. Aquests s'utilitzaran per al perfil de color amb el qual s'importa el fitxer. Només apareix en els fitxers on es detecten aquestes dades.

Transferència de color

El nom del TRC de l'espai de color que ha trobat el Krita. Això també s'utilitzarà per al perfil de color. Només apareix en els fitxers on es detecten aquestes dades.

Opcions d'importació

FPS

El FPS a què importar. La importació de 2 segons de metratge a 24 fps importarà 48 fotogrames, i a 60 fps s'importaran 120 fotogrames.

Interval de salt

Igual que Pas a la secció Importar fotogrames.

Comença a

El codi de temps on començar.

Durada

La durada de l'animació importada.

Importa a

Documentar on importar el fitxer. Les opcions són el document actual i el document nou. Amb un document nou, hi haurà disponibles opcions addicionals a la segona pestanya.

Avís

Els vídeos, ja que normalment només es reprodueixen en un reproductor multimèdia, es comprimeixen de forma especial. A causa que el Krita està dissenyat perquè pugueu dibuixar cada fotograma individualment, aquestes dades es descomprimeixen. El que això vol dir és que tot i que podeu veure un fitxer de vídeo en el vostre ordinador, és probable que no es puguin importar tots els fotogrames en el Krita. Apareixerà un missatge d'avís per a informar quants fotogrames es poden importar amb la vostra configuració actual.

Opcions

Opcions del document

Només habilitat quan la importació és dins d'un document nou.

Amplada

Amplada del document nou.

Alçada

Alçada del document nou.

Importa un escalat del vídeo

Amplada

L'amplada desitjada en píxels

Alçada

L'alçada desitjada en píxels

Filtre

El filtre que s'utilitzarà per a redimensionar.

FFMpeg

Camí de FFMpeg

Camí a l'executable «ffmpeg», necessari per a la importació de les dades del vídeo.

Camí de FFProbe

Camí a l'executable «ffprobe», el qual s'inclou amb FFmpeg. Permet al Krita aprendre la informació del vídeo des del fitxer.