Matriu de clonades

Permet crear un conjunt de capes clonades amb rapidesa. Aquestes estaran ordenades en termes de files i columnes. Les opcions predeterminades crearan una quadrícula de 2 per 2. Per exemple, per a configurar els mosaics d'un joc isomètric, voldreu establir el desplaçament X de les files a la meitat del valor introduït en el desplaçament X per a les columnes, de manera que les files es desplacin la meitat. Per a una quadrícula hexagonal, voldríeu fer el mateix, però també reduir el desplaçament Y de les quadrícules per la quantitat d'espai que l'hexàgon pot superposar quan està en mosaic.

- elements

La quantitat d'elements que s'hauran de generar emprant un desplaçament negatiu.

+ elements

La quantitat d'elements que s'hauran de generar emprant un desplaçament positiu.

Desplaçament X

El desplaçament X en píxels. Utilitzeu-la en combinació amb el desplaçament Y per a posicionar una clonada utilitzant les coordenades cartesianes.

Desplaçament Y

El desplaçament Y en píxels. Utilitzeu-la en combinació amb el desplaçament X per a posicionar una clonada utilitzant les coordenades cartesianes.

Distància

La distància de la línia de l'origen original fins a l'origen de les clonades. Utilitzeu-la en combinació amb l'angle per a posicionar una clonada emprant un sistema de coordenades polars.

Angle

L'angle de desplaçament de la columna o fila. Utilitzeu-la en combinació amb la distància per a posicionar una clonada emprant un sistema de coordenades polars.