Obtenir els registres del Krita

El Krita pot produir tres tipus diferents de registres. Depenent del problema, és possible que se us en demani un d'específic o tots. Aquesta pàgina us indicarà com recopilar la informació necessària per a donar-la als desenvolupadors o gent que ajuda als usuaris del Krita.

 1. Registre d'ús del Krita: aquest registre conté les vostres últimes 10 sessions en el Krita (una sessió vol dir obrir el Krita). Mostra el moment en què el vàreu obrir, informació bàsica sobre el sistema i el Krita, i tots els fitxers que heu creat, obert i desat, inclosos tots els desaments automàtics.

 2. Informació del sistema: aquest no és exactament un registre, sinó un fitxer que conté la informació detallada del sistema relacionada amb el Krita.

 3. Registre de la fallada/traça inversa: aquest registre es crea quan el Krita es tanca incorrectament a causa d'un problema intern. Aquest registre sovint és necessari per a solucionar el problema si els desenvolupadors no poden reproduir-lo (repetiu els passos per a obtenir la fallada).

 4. Sortida de la consola del Krita/Sortida del Visualitzador del registre/Sortida del DebugView: aquest registre conté qualsevol cosa aleatòria que el Krita ha hagut d'informar. Sovint conté informació addicional útil que pot ajudar a resoldre el problema.

Accés ràpid

Registre d'ús del Krita

Mitjançant la IGU

La forma més fàcil d'obtenir el registre d'ús en el Krita és mitjançant la IGU del Krita. Aneu a l'element de menú «Ajuda ‣ Mostra el registre del Krita per als informes d'error». S'obrirà un diàleg nou que mostrarà el contingut del registre.

Des del sistema de fitxers

No obstant això, de vegades no és possible utilitzar la IGU del Krita, per exemple, quan ni tan sols s'obre. Atès que els registres són fitxers de text normals, podreu obtenir-los des del sistema de fitxers.

El fitxer s'anomena krita.log. La ubicació del fitxer:

Linux

$HOME/.local/share/krita.log

Windows

%LOCALAPPDATA%\krita.log

macOS

$HOME/Library/Application Support/krita.log

Android
 • Versió de la Play Store: <storage>/Android/data/org.krita/files/krita.log

 • Krita Next: <storage>/Android/data/org.krita.next/files/krita.log

Nota

A Windows, simplement enganxeu aquest camí en el quadre de cerca que hi ha a la barra superior de l'Explorador de Windows i trobareu el fitxer.

Registre de la fallada i la traça inversa

La ubicació i la forma d'obtenir una traça inversa és diferent en tots els sistemes.

Windows

En general, és suficient compartir el contingut d'«Ajuda ‣ Mostra el registre del Krita per als informes d'error», ja que conté la traça inversa.

Si no podeu obrir el Krita perquè es bloqueja a l'inici, proporcioneu el fitxer %LOCALAPPDATA%\kritacrash.log. De vegades es necessita informació més detallada, després se us demanarà que seguiu de prop la guia del Depurador Dr. MinGW.

Linux

A Linux, hi ha cinc maneres d'instal·lar el Krita.

 • Utilitzant els paquets de la distribució

 • Construint el Krita des del codi font

 • Utilitzant un paquet «snap»

 • Utilitzant un paquet «flatpak»

 • Utilitzant l'«AppImage» oficial

Només els paquets de la distribució i els construïts a partir del codi font poden produir registres de bloqueig/traces inverses utilitzables. Per als paquets de la distribució, cal instal·lar els paquets de depuració o dbg corresponents. El mètode per a fer-ho és diferent d'una distribució a una altra. Si utilitzeu paquets de la distribució i l'Escriptori Plasma del KDE, es mostrarà un diàleg de bloqueig que té la traça inversa a la pestanya «Desenvolupador».

En cas contrari, haureu d'utilitzar el gdb en una finestra de terminal.

 1. Obriu el Krita en el gdb:

  # Si heu instal·lat el Krita des dels repositoris, és possible que només
  # necessiteu escriure «gdb krita», si no, escriviu el camí cap al fitxer
  # executable
  gdb camí/al/krita
  
 2. Inhabiliteu la paginació:

  set pagination off
  
 3. Executeu el Krita:

  run
  
 4. Feu-lo fallar.

 5. Obteniu la traça inversa breu:

  thread apply all bt
  
 6. Obteniu la traça inversa llarga:

  thread apply all bt full
  
 7. Les traces inverses curtes i llargues es desen en fitxers de text separats.

 8. Des de la traça inversa curta, es recomana retallar tots els fils que siguin idèntics a altres o que no continguin cap informació addicional.

  Si sentiu que coneixeu quina part de la traça inversa és la més important (generalment és el fil més llarg), retalleu-la i poseu aquest fragment en un comentari a l'informe d'error. Encara es necessitaran ambdues traces inverses: afegiu-les també a l'informe d'error.

  Si preferiu no prendre aquesta decisió, simplement adjunteu-los amb les traces inverses a l'informe d'error.

macOS

A macOS es recomana utilitzar el lldb.

 1. Obriu el Terminal.app

 2. Obriu el Krita en el lldb:

  lldb /Applications/krita.app/Contents/MacOS/krita
  
 3. Executeu el Krita:

  run
  
 4. Feu-lo fallar.

 5. Obteniu la traça inversa:

  thread backtrace all
  
 6. Deseu la traça inversa en un fitxer de text.

 7. Des de la traça inversa, es recomana retallar tots els fils que siguin idèntics a altres o que no continguin cap informació addicional i posar-la en un comentari (de manera que sigui de fàcil accés per al desenvolupador).

  Si sentiu que coneixeu quina part de la traça inversa és la més important (generalment és el fil més llarg), retalleu-la i poseu aquest fragment en un comentari a l'informe d'error. Encara es necessitarà tota la traça inversa: afegiu-la també a l'informe d'error.

  Si preferiu no prendre aquesta decisió, simplement adjunteu el fitxer amb la traça inversa a l'informe d'error.

Android

Per a obtenir els registres usant la IGU, compartiu el contingut d'Ajuda ‣ Mostra el registre de fallades per als informes d'error.

Si no es pot obrir el Krita perquè falla en iniciar-se, proporcioneu el <storage>/Android/data/org.krita/files/kritacrashlog.txt.

Logcat (Android)

Per a obtenir la sortida del «logcat» del Krita, compartiu el contingut d'Ajuda ‣ Mostra el registre de l'Android per als informes d'error.

Sortida de text del Krita

La major part de la sortida de text en el Krita es pot recopilar utilitzant el Visualitzador del registre. L'única excepció són els missatges de quan s'està iniciant el Krita, de manera que encara no hi ha IGU, o quan es tanca o es bloqueja, i per això no és possible la interacció de l'usuari després de l'esdeveniment.

Mitjançant la IGU

 1. Aneu a l'element de menú «Arranjament ‣ Acobladors ‣ Visualitzador del registre».

 2. El primer botó de l'esquerra habilita i inhabilita el registre, de manera que assegureu-vos de prémer-lo.

 3. Feu allò de què voleu obtenir una sortida.

 4. Utilitzeu el tercer botó (el consell d'eina diu: Desa el registre) per a desar el registre en un fitxer.

 5. Adjunteu el fitxer a l'informe d'error.

Des de la consola

Utilitzar la consola és la forma més fiable d'obtenir la sortida de text del Krita. Aquesta manera és similar a macOS i Linux.

Canviat a la versió 5.0: Ara, això també és possible a Windows, utilitzant l'executable krita.com.

Nota

L'executable krita.com inicia el Krita com un programa de línia d'ordres amb una finestra de consola. Això no estava disponible abans del Krita versió 5.0. Si teniu una versió anterior o preferiu emprar el programa krita.exe sense una finestra de consola, vegeu la Guia del DebugView.

 1. En macOS obriu el Terminal.app, a Linux obriu la vostra aplicació de terminal o consola preferida. A Windows, obriu un Indicatiu d'ordres escrivint cmd.exe al Menú d'inici i prement Retorn.

 2. Escriviu el camí cap a l'executable del Krita.

  # A Linux, si s'instal·la des dels repositoris:
  krita
  # A Linux, en tots els altres casos:
  # (recordeu que si voleu fer referència a un fitxer des de la carpeta
  # on esteu actualment, haureu d'escriure: «./krita_nomfitxer» en lloc
  # de «krita_nomfitxer» i recordeu que aquest fitxer haurà de tenir
  # drets d'execució per a executar-lo).
  camí/al/krita
  
  # A Mac:
  /Applications/krita.app/Contents/MacOS/krita
  
  REM A Windows:
  REM De manera predeterminada, el cmd.exe preferirà executar el fitxer
  REM .COM sobre el .EXE, de manera que també podreu deixar l'extensió
  REM de fitxer .COM.
  "C:\Program Files\Krita (x64)\bin\krita.com"
  
 3. Feu allò de què voleu obtenir una sortida.

 4. Copieu el contingut, deseu-lo en un fitxer i adjunteu-lo a l'informe d'error.

Des del DebugView

Per a obtenir la sortida de text del Krita a Windows emprant el programa interfície gràfica, necessitareu un programa extern anomenat DebugView. En comparació amb l'ús de la consola, el DebugView té el benefici d'incloure marques de temps a les entrades del registre.

 1. Descarregueu el DebugView si encara no ho heu fet. Feu clic al text en negreta blau Descarrega el DebugView amb subratllat, la baixada hauria de començar immediatament.

 2. El fitxer que baixeu serà un arxiu .zip. El Windows 10 disposa d'un obridor d'arxius ZIP. Simplement extraieu tots els fitxers. Obtindreu més informació sobre l'extracció a la pàgina del manual d'extracció de Windows.

 3. Hi ha un fitxer dins de l'arxiu que s'anomena DbgView.exe (el qual es podria veure com a DbgView, depenent de les opcions de configuració al vostre sistema). Feu-hi doble clic.

 4. Deixeu que s'executi el programa i obriu el Krita.

 5. Feu allò de què voleu obtenir una sortida.

 6. Canvieu al DebugView i copieu-ne el contingut. Deseu-ho en un fitxer i adjunteu-lo a l'informe d'error.