Línia d'ordres de Linux

Com a programa nadiu de Linux, el Krita permet realitzar operacions sobre les imatges sense obrir el programa quan empreu el Terminal. Aquesta opció es va inhabilitar al Windows i macOS, però amb la versió 3.3 està habilitada!

Això s'empra principalment a l'intèrpret Bash o amb els scripts de l'intèrpret d'ordres, per exemple, per a convertir fitxers KRA en fitxers PNG.

Exporta

Permetrà convertir fitxers ràpidament mitjançant el terminal:

krita nom_de_fitxer_a_importar --export --export-filename nom_de_fitxer_a_exportar

nom_de_fitxer_a_importar

Substituïu-ho amb el nom de fitxer del fitxer que voleu manipular.

--export

Exporta un fitxer seleccionat amb l'opció d'exportació.

--export-filename <filename>

Exporta un nom de fitxer indica que la següent paraula és el nom de fitxer que s'haurà d'exportar.

nom_de_fitxer_a_exportar

Substituïu-ho amb el nom del fitxer de sortida. Empreu una extensió diferent per a canviar el format del fitxer.

Exemple:

krita fitxer.png --export --export-filename final.jpg

Aquesta línia prendrà el fitxer fitxer.png i el desarà com al fitxer.jpg.

--export-sequence

Novetat de la versió 4.2.

Exporta l'animació al nom de fitxer especificat i surt.

Si un fitxer KRA no té animació, llavors aquesta ordre imprimirà l'error «Aquest fitxer no conté cap animació.» i no es farà res.

krita --export-sequence --export-filename fitxer.png prova.kra

Aquesta línia pren l'animació a prova.kra, i utilitza el valor de --export-filename (fitxer.png), per a determinar el format de fitxer («PNG») de la seqüència i el prefix per al marc («fitxer»).

Exportar a PDF

L'exportació a PDF es veurà una mica diferent, emprant l'opció --export-pdf.

krita fitxer.png --export-pdf --export-filename final.pdf

Aquesta opció exportarà el fitxer fitxer.png com a un fitxer PDF.

Avís

Això s'ha eliminat des de la versió 3.1 perquè els resultats són incorrectes.

Obrir amb els PPP a mida de la pantalla

--dpi <dpiX,dpiY>

Aquesta opció obsoleta ja no fa res.

Obrir una plantilla

Obrir el Krita i automàticament s'obrirà la/es plantilla/es indicades. Això us permetrà, per exemple, crear una drecera al Krita que obrirà una determinada plantilla. De manera que podreu començar a treballar immediatament!

krita --template nom_plantilla.desktop

--template templatename.desktop

Selecciona l'opció de plantilla.

Totes les plantilles es desen amb l'extensió «.desktop». Les trobareu a .local/share/krita/template o a la carpeta d'instal·lació del Krita.

krita --template plantilla_BD-euro.desktop

Això obrirà la plantilla de còmic BD europeu amb el Krita.

krita --template plantilla_BD-euro.desktop plantilla_BD-euro.desktop

Això obrirà la plantilla BD europea dues vegades, en documents separats.

Inici

Novetat de la versió 3.3:

--nosplash

Iniciarà el Krita sense mostrar la pantalla de benvinguda.

--canvasonly

Iniciarà el Krita en el mode Només el llenç.

--fullscreen

Iniciarà el Krita en el mode de pantalla completa.

--workspace Workspace

Iniciarà el Krita amb l'espai de treball indicat. Així, per exemple...

krita --workspace Animació

Inicia el Krita a l'espai de treball Animació.

--file-layer <filename>

Inicia el Krita amb el nomdefitxer afegit com a capa de fitxer. Cal tenir en compte que s'ha d'obrir un fitxer existent o crear-ne un de nou utilitzant l'argument new-image.

Exemple:

krita fitxer.kra --file-layer imatge.png

krita --new-image RGBA,U8,1000,1000 --file-layer imatge.jpg

Si ja s'està executant una instància del Krita i Instàncies múltiples està desactivat, llavors es pot usar aquesta opció sola per a afegir un filtre de capa al document Krita en execució.

Exemple: krita --file-layer imatge.png