Entrada de les matemàtiques

També coneguts com a quadres d'entrada numèrica. Podeu fer que el Krita faci matemàtiques senzilles en els llocs on tenim entrada de números. Simplement seleccioneu el número en un botó de selecció de valors o feu clic dret en un control lliscant per a activar l'entrada del número. Encara no fa la conversió d'unitats, però està planejat.

Funcions possibles

Addició (operador: + )

Simplement suma els números. Ús: 50+100. Sortida: 150.

Sostracció (operador: - )

Simplement resta el darrer número del primer. Ús: 50-100. Sortida: 50.

Multiplicació (operador: * )

Simplement multiplica els números. Ús: 50*100. Sortida: 5000.

Divisió (operador: / )

Simplement divideix els números. Ús: 50/100. Sortida: 0,5.

Exponent (operador: ^ )

Fa que el darrer número sigui l'exponent del primer i calcula el resultat. Ús: 2^8. Sortida: 256.

Sinus (operador: sin() )

Dona el sinus de l'angle indicat. Ús: sin(50). Sortida: 0,76.

Cosinus (operador: cos() )

Dona el cosinus de l'angle indicat. Ús: cos(50). Sortida: 0,64.

Tangent (operador: tan() )

Dona la tangent de l'angle indicat. Ús: tan(50). Sortida: 1,19.

Arcsinus (operador: asin() )

La funció inversa del sinus, dona l'angle amb el qual el sinus és igual que l'argument. Ús: asin(0,76). Sortida: 50.

Arccosinus (operador: acos() )

La funció inversa del cosinus, dona l'angle amb el qual el cosinus és igual que l'argument. Ús: acos(0,64). Sortida: 50.

Arctangent (operador: atan() )

La funció inversa de la tangent, dona l'angle amb el qual la tangent és igual que l'argument. Ús: atan(1,19). Sortida: 50.

Absolut (operador: abs() )

Dona el valor sense negatius. Ús: abs(75-100). Sortida: 25.

Exponent (operador: exp() )

Dona els valors indicats emprant «e» com a l'exponent. Ús: exp(1). Sortida: 2,7183.

Logaritme natural (operador: ln() )

Dona el logaritme natural, el qual vol dir que té la funcionalitat inversa a exp(). Ús: ln(2). Sortida: 0,6931.

La següent està tècnicament admesa però amb errors:

Logaritme habitual (operador: log10() )

Dona logaritmes del valor indicat. Ús: log10(50). Sortida: 0,64.

Ordre de les operacions

L'ordre de les operacions és un ordre de lectura acordat globalment per a interpretar les expressions matemàtiques. Resol com llegir una expressió com:

2+3*4

Podeu llegir-la com 2+3 = 5, i després 5*4 = 20. O podríeu dir 3*4 = 12 i després 2+12 = 14.

L'ordre de les operacions en si és Exponents, Multiplicació, Suma i Sostracció. De manera que primer multipliquem i després sumem, donant la resposta a les 14 anteriors, i així és com el Krita interpretarà l'anterior.

Podem utilitzar parèntesis per a especificar que certes operacions van primer, de manera que per a obtenir 20 des de l'expressió anterior, fem el següent:

( 2+3 )*4

El Krita pot interpretar els parèntesis en conseqüència i el resultat d'això donarà 20.

Errors

De vegades, veureu que el resultat es torna vermell. Això voldrà dir que heu comès un error i que el Krita no pot analitzar la vostra expressió matemàtica. Simplement feu clic al quadre d'entrada i torneu a intentar-ho.