El menú Finestra

Un menú completament dedicat a la gestió de les finestres al Krita.

Finestra nova

Crea una finestra nova per al Krita. Útil amb múltiples pantalles.

Vista nova

Crea una vista nova del document indicat. Podreu tenir un zoom o un gir diferents.

Espai de treball

Un plafó d'accés adaptat als Espais de treball.

Tanca

Tanca la vista actual.

Tanca-ho tot

Tanca tots els documents.

Mosaic

Posa en mosaic tots els documents oberts en una petita subfinestra.

Cascada

Posa en cascada les subfinestres.

Següent

Selecciona la vista següent.

Anterior

Selecciona la vista anterior.

Llista els documents oberts

S'utilitza per a alternar entre els documents.