El menú Capes

Aquestes són les opcions del menú principal relacionades amb la gestió de les capes, reviseu aquesta pàgina primer, si no ho heu fet.

Retalla la capa

Retalla tota la capa o capes seleccionades en lloc de només els píxels.

Copia una capa

Copia tota la capa o capes seleccionades en lloc de només els píxels.

Enganxa la capa

Enganxa totes les capes desades en el porta-retalls.

Nova

Organitza les següents accions:

Capa de pintura

Afegeix una capa de pintura nova.

Capa nova des de la visible

Afegeix una capa nova amb els píxels visibles.

Duplica la capa o màscara

Duplica la capa.

Retalla la selecció a una capa nova

Acció única per a retallar i enganxar.

Copia la selecció a una capa nova

Acció única per a copiar i enganxar.

Importa/Exporta

Organitza les següents accions:

Desa la capa o màscara

Desa la Capa o Màscara com a una imatge separada.

Desa la capa vectorial com a SVG

Desa la capa vectorial seleccionada com a un SVG.

Desa les capes de grup

Desa les capes de grup del nivell superior com a imatges d'una sola capa.

Importa una capa

Importa una imatge com a una capa al fitxer actual.

Importa com a...

Importa una imatge com a un tipus específic de capa. S'admeten els següents tipus de capa:

  • Capa de pintura

  • Màscara de transparència

  • Màscara de filtratge

  • Màscara de selecció

Converteix

Organitza les següents accions:

Converteix una capa a...

Converteix a una capa de pintura

Converteix una màscara o capa vectorial en una capa de pintura.

Màscara de transparència

Converteix una capa en una màscara de transparència. La imatge es convertirà primer a escala de grisos, i aquests valors de l'escala de grisos s'utilitzaran per a controlar la transparència.

Màscara de filtratge

Converteix una capa en una màscara de filtratge. La imatge es convertirà primer a escala de grisos, i aquests valors de l'escala de grisos s'utilitzaran per a controlar l'àrea d'efecte del filtre.

Màscara de selecció

Converteix una capa en una màscara de selecció. La imatge es convertirà primer a escala de grisos, i aquests valors de l'escala de grisos s'utilitzaran per a controlar l'àrea seleccionada.

Capa de fitxer

Converteix la capa seleccionada en una capa de fitxer. Això obrirà un diàleg, el qual demanarà a l'usuari una ubicació a on desar la capa com a una capa de fitxer i referenciar-lo en lloc de la capa original. Aquesta funcionalitat no es pot usar si la capa seleccionada és o una capa clonada o una capa de fitxer.

Converteix un grup a una capa animada

Pren les imatges a la capa de grup i les converteix en fotogrames d'una capa animada.

Converteix l'espai de color de la capa

Només converteix l'espai de color de la capa, no la imatge.

Selecciona:

Organitza les següents accions:

Totes les capes

Selecciona totes les capes.

Capes visibles

Selecciona totes les capes visibles.

Capes invisibles

Selecciona totes les capes invisibles, útil per a netejar un esbós.

Capes bloquejades

Selecciona totes les capes bloquejades.

Capes desbloquejades

Selecciona totes les capes desbloquejades.

Agrupa

Organitza les següents accions:

Agrupa ràpid

Afegeix totes les capes seleccionades a un grup.

Agrupa ràpid de retall

Afegeix totes les capes seleccionades a un grup i afegeix una capa amb l'alfa heretada sobre seu.

Desagrupa ràpid

Desagrupa la capa activada.

Transforma

Organitza les següents accions:

Emmiralla la capa horitzontalment

Emmiralla la capa horitzontalment utilitzant el centre de la imatge.

Emmiralla la capa verticalment

Emmiralla la capa verticalment utilitzant el centre de la imatge.

Gira

Gira la capa al voltant del centre de la imatge.

Escala la capa

Escala la capa per les quantitats indicades utilitzant el filtre d'interpolació indicat.

Inclina la capa

Inclina els píxels de la capa pels angles X i Y indicats.

Desplaça la capa

Desplaça els píxels de la capa per una quantitat indicada.

Divideix

Organitza les següents accions:

Divideix l'alfa

Divideix la transparència de la imatge en una màscara. Això és útil quan voleu editar la transparència per separat.

Divideix la capa

Divideix la capa en els camps de color indicats.

Matriu de clonades

Una funcionalitat complexa per a generar capes de clonades per a la realització d'una franja ràpida. Per a més detalls, vegeu Matriu de clonades.

Edita les metadades...

Cada capa podrà tenir les seves pròpies metadades.

Histograma

Mostra un histograma.

Obsolet des de la versió 4.2: S'ha eliminat. En el seu lloc utilitzeu l'Acoblador Histograma.

Combina amb la capa inferior

Combina una capa inferior.

Aplana la capa

Aplana una capa de grup o aplana les màscares dins de qualsevol altra capa.

Rasteritza la capa

Per a crear vectors en capes ràster.

Aplana la imatge

Aplana totes les capes en una sola. Drecera Ctrl + Maj + E

Estil de la capa...

Estableix l'Estils de la capa.