Acoblador Histograma

Un Histograma és un gràfic que mostra la quantitat d'un valor de canal específic que s'utilitza en una imatge. La seva finalitat és donar una representació realment tècnica dels colors en una imatge, el qual pot ser útil per a prendre decisions sobre els filtres.

../../_images/Histogram_docker.png

L'acoblador Histograma ja estava disponible a «Capes ‣ Histograma», però ara és un acoblador adequat.

Enllaços externs: