Controls lliscants del color

Obsolet desde la versió 4.1: Aquest acoblador ha estat eliminat. Tornarà d'alguna manera en el futur.

Un petit acoblador amb les barres To, Saturació i Claredat.

../../_images/Color-slider-docker.png

Podeu configurar aquest acoblador mitjançant Arranjament ‣ Configura el Krita... ‣ Configuració per al selector de color ‣ Controls lliscants del color.

Allà, podreu seleccionar quins controls lliscants voleu veure afegits, fins i tot per a poder triar múltiples controls lliscants de claredat junts.