Composicions

L'acoblador Composicions permet desar les configuracions de les vostres capes visibles i invisibles, el qual permetrà desar diverses configuracions de les vostres capes.

../../_images/Composition-docker.png
Afegir composicions noves

Per a fer això, configureu les capes com vulgueu i després premeu el signe més. Si teníeu una paraula al quadre de text de l'esquerra, aquesta serà el nom de la nova composició.

Activar la composició

Feu doble clic sobre el nom de la composició per a canviar a aquesta composició.

..versionadded::4.4

Reordenar les composicions

Podeu reorganitzar les composicions utilitzant els botons Amunt/Avall.

Eliminar composicions

El signe menys. Seleccioneu una composició i premeu aquest botó per a eliminar-la.

Exportar les composicions

El signe de fitxer. Exportarà totes les composicions marcades.

Novetat de la versió 4.4: També és possible renderitzar les animacions per a cada composició seleccionada. Això utilitzarà les últimes opcions de configuració emprades en el diàleg Renderització de l'animació, simplificant el procés d'exportació.

Actualitzar les composicions

Feu mouseright sobre una composició per a sobreescriure-la amb la configuració actual.

Reanomena la composició

Feu mouseright sobre una composició per a reanomenar-la.