Obsolet des de la versió 5.0: A partir del Krita 5.0, les característiques de l'acoblador Animació s'han traslladat a l'Acoblador Línia de temps de l'animació.

Acoblador Animació

../../_images/Animation_docker.png

Per a tenir una reproducció de l'animació, haureu d'utilitzar l'acoblador Animació.

El primer gran quadre representa el Fotograma actual. Els fotogrames es compten amb el recompte del programador, de manera que es comença per 0.

Després hi ha dos quadres perquè canvieu aquí l'interval de la reproducció. Després, si voleu fer una animació de 10 fotogrames, establiu el final a 10, i després el Krita farà un cicle a través dels fotogrames del 0 fins al 10.

La barra al centre està plena d'opcions de reproducció, i cadascuna d'aquestes també pot tenir dreceres. La diferència entre un fotograma clau i un fotograma normal en aquest cas és que un fotograma normal estarà buit, mentre que un fotograma clau estarà ple.

Després, hi ha botons per a afegir, copiar i eliminar els fotogrames. Més interessant és la següent fila:

Pell de ceba

Obre l'Acoblador Pell de ceba si abans no estava oberta.

Mode automàtic per al fotograma

Crearà un fotograma amb qualsevol fotograma buit en el qual esteu treballant. Actualment copiarà automàticament el fotograma anterior.

Descarta els fotogrames

Això eliminarà fotogrames si el vostre ordinador no és prou ràpid per a mostrar tots els fotogrames alhora. Aquest procés és automàtic, però la icona es tornarà vermella si es força a fer-ho.

També podreu establir l'acceleració de la reproducció, la qual és diferent de la velocitat dels fotogrames.