Acoblador Selector de color artístic

Un selector de color inspirat en la roda de color i els fluxos de treball tradicionals.

Ús

../../_images/Krita_Artistic_Color_Selector_Docker.png

Selector de color artístic amb una màscara de gamma.

Seleccioneu el to i la saturació en la roda (5) i el valor en l'escala de valors (4). Fer mouseleft canviarà el color del primer pla (6). Fer mouseright canviarà el color de fons (7).

La marca mostrarà la posició del color de primer pla actual a la roda (cercle blanc i negre) i en l'escala de valors (línia blanca i negra). Les últimes mostres seleccionades es marcaran amb un marc.

Els paràmetres de la roda es poden establir al menú Preferències de la roda de color (2). Les opcions de configuració del selector es troben sota el menú Configuració per al selector (3).

Emmascarar la gamma

Podeu seleccionar i gestionar les vostres màscares de gamma a l'Acoblador Màscares de gamma.

A la barra d'eines de l'emmascarament de la gamma (1) podreu activar i desactivar la màscara seleccionada (botó esquerre). També podreu girar la màscara amb el control lliscant de gir (dreta).

Preferències de la roda de color

../../_images/Krita_Artistic_Color_Selector_Docker_3.png

Preferències de la roda de color.

Controls lliscants 1, 2 i 3

Ajusta el nombre de passos de l'escala de valors, el nombre de sectors de to i els anells de saturació en la roda, respectivament.

Mode continu

L'escala de valors i els sectors de to també es poden establir al mode continu (amb la icona infinita que hi ha a la dreta del control lliscant). Si està activada, l'àrea respectiva mostrarà un degradat continu en lloc de les mostres discretes.

Inverteix la saturació (4)

Canvia l'ordre dels anells de saturació dins dels sectors de to. De manera predeterminada, la roda tindrà gris en el centre i la majoria dels colors més saturats en el perímetre. L'opció Inverteix la saturació farà que el gris estigui en el perímetre i la majoria dels colors més saturats en el centre.

Restableix als valors predeterminats (5)

Carrega els valors predeterminats per als controls lliscants 1, 2 i 3. Aquests valors predeterminats es configuren a la configuració per al selector.

Configuració per al selector

../../_images/Krita_Artistic_Color_Selector_Docker_2.png

El menú de configuració per al selector.

Aparença del selector (1)
Mostra l'indicador del color de fons

Alterna el triangle inferior dret amb el color de fons actual.

Mostra l'escala numerada de valors

Si està marcada, l'escala de valors inclourà una escala de grisos comparativa amb el percentatge de la claredat.

Espai de color (2)

Estableix el model de color utilitzat pel selector. Per a obtenir informació en detall sobre els models de color, vegeu Models de color.

Coeficients de luma (3)

Si l'espai de color del selector es troba a HSY, podreu establir coeficients de luma personalitzats i la quantitat de correcció de la gamma aplicada a l'escala de valors (establiu-ho a 1,0 per a l'escala lineal; vegeu Gamma i lineal).

Comportament de l'emmascarament de la gamma (4)

El selector pot establir-se a Força la màscara de gamma, de manera que no es podran seleccionar colors fora de la màscara, o a Només mostra les formes, on la màscara serà visible, però la selecció del color no estarà limitada.

Opcions de configuració per als passos del selector predeterminat

Els valors de la roda de color i l'escala de valors es restabliran als valors predeterminats quan es prem el botó Restableix als valors predeterminats a les Preferències de la roda de color.

Informació externa