Acoblador Tàctil

L'acoblador Tàctil és una versió en QML amb diverses accions pràctiques. La seva finalitat és ajudar als que utilitzen el Krita en una pantalla amb el tàctil habilitat proporcionant elements grans a la IGU.

Les seves accions són...

Obre un fitxer

Desa el fitxer

Desa com a...

Desfés

Refés

Disminueix l'opacitat

Augmenta l'opacitat

Augmenta la claredat

Disminueix la claredat

Amplia

Gira 15° en sentit antihorari

Reinicia el gir del llenç

Gira 15° en sentit horari

Allunya

Disminueix la mida del pinzell

Augmenta la mida del pinzell

Suprimeix el contingut de la capa