Acoblador Imatges de referència

Obsolet des de la versió 4.0: Aquest acoblador ha estat eliminat en el Krita 4.0 a causa d'un bloqueig al Windows. El substitueix l'eina Imatges de referència de la versió 4.1.

../../_images/400px-Krita_Reference_Images_Browse_Docker.png ../../_images/400px-Krita_Reference_Images_Image_Docker.png

Aquest acoblador permet triar una imatge des de fora del Krita i emprar-la com a referència. Encara millor, podreu triar els colors directament.

L'acoblador consta de dues pestanyes: Navega i Imatge.

Navega

La navegació ofereix un petit navegador de fitxers, de manera que podreu navegar fins al mapa on es troba la imatge que voleu utilitzar com a referència.

Hi ha una tira d'imatge sota el navegador, la qual permet seleccionar la imatge que voleu utilitzar. Feu doble clic per a carregar-la a la pestanya Imatge.

Imatge

Aquesta pestanya permet veure les imatges que heu seleccionat i canviar el nivell de zoom. En fer clic a qualsevol lloc de la imatge, podreu triar el color que es fusionarà. Utilitzant el símbol de la creu, podreu eliminar la icona.