Gestió de la LUT

../../_images/LUT_Management_Docker.png

L'acoblador Gestió de la LUT (Look Up Table -taula de consulta-) controla la funcionalitat de pintura amb marge dinàmic elevat (high dynamic range -HDR-).

Usa OpenColorIO

Utilitza OpenColorIO en lloc de la gestió del color interna del Krita. OpenColorIO és una biblioteca per a la gestió del color. De vegades se'l coneix com a OCIO. És necessari ja que el Krita utilitza OCIO per a la seva funcionalitat en HDR.

Motor del color

Tria el motor.

Configuració

Utilitza un fitxer de configuració de l'OCIO des del vostre ordinador.

Nota

Alguns sistemes locals no permeten llegir els fitxers de configuració. Això es deu a un error en OCIO. Si utilitzeu el Linux, ho podreu arreglar. Si inicieu el Krita des del terminal establint l'etiqueta LC_ALL=C krita, hauríeu de poder llegir els fitxers de configuració.

Espai de color de l'entrada

Quin serà l'espai de color de la imatge. Normalment sRGB o Lineal.

Dispositiu de visualització

El tipus de dispositiu que utilitzeu per a veure els colors. Típicament sRGB per a les pantalles d'ordinador.

Vista

--

Components

Permet que estudieu un únic canal de la vostra imatge amb la LUT.

Exposició

Estableix l'exposició general. A 0,0 està en el valor predeterminat. Hi ha la tecla Y per a canviar-ho sobre la marxa sobre el llenç.

Gamma

Permet establir la gamma. A 1,0 està en el valor predeterminat. Podeu establir-ho per a canviar sobre la marxa en les dreceres del llenç.

Bloqueja el color

Bloqueja el color per a assegurar-se que no es desplaça en canviar l'exposició. Pot no ser el desitjat.

Estableix els punts blancs i negres

Permet establir la brillantor màxima i mínima de la imatge, el qual ajustarà automàticament l'exposició i la gamma.