Visualitzador del registre

L'acoblador Visualitzador del registre permet veure la sortida de depuració sense accedir a un terminal. Això és útil quan es mira d'obtenir un registre de la tauleta o d'esbrinar si el Krita està mostrant errors mentre succeeix quelcom.

Aquest acoblador s'utilitza prement el botó Activa el registre que hi ha a la part inferior.

Avís

En habilitar el registre, aquesta sortida no es mostrarà en el terminal. Si requeriu la sortida de depuració en el terminal, comproveu que no heu habilitat aquest acoblador.

L'acoblador està compost per una àrea de registre, la qual mostrarà la sortida de depuració amb quatre botons a la part inferior.

Àrea de sortida del registre

La sortida del registre està ve amb el format següent:

Blanc

Aquest només és un missatge de depuració normal.

Groc

Aquesta és una sortida informativa.

Taronja

Aquesta és una sortida d'avís.

Vermell

Aquest és un error crític. Quan es mostra en negreta, és un error fatal.

Opcions

Hi ha quatre botons a la part inferior:

Activa el registre

Habilita l'acoblador per a iniciar el registre. Això s'ha de fer entre les sessions.

Neteja el registre

Això buida l'àrea de sortida del registre.

Desa el registre

Desa el registre en un fitxer de text.

Configurar el registre

Configureu quin tipus de depuració afegir. De manera predeterminada només s'enregistraran els avisos i declaracions de depuració senzilles. Des d'aquí podreu habilitar els missatges de depuració especials per a cada àrea.

 • General

 • Gestió de recursos

 • Nucli de la imatge

 • Registres

 • Eines

 • Motor del mosaic

 • Filtres

 • Gestió dels connectors

 • Interfície d'usuari

 • Carregar i desar fitxers

 • Matemàtiques i càlculs

 • Renderitzat de la imatge

 • Crear scripts

 • Maneig de l'entrada

 • Accions

 • Maneig de la tauleta

 • Llenç de la GPU

 • Metadades

 • Gestió del color