Historial de desfer

Acoblador Historial de desfer

../../_images/Krita_Undo_History_Docker.png

Aquest acoblador permet canviar ràpidament entre els estats de desfer, i fins i tot retrocedir en el temps molt més ràpidament que reutilitzant ràpidament la drecera Ctrl + Z.

Desfer acumulatiu

Desfer acumulatiu és una característica del Krita que permet fusionar estats de desfer similars basant-se en la seva separació de temps. Fa que l'historial de desfer sigui més net.

La configuració de desfer acumulativa es troba a la pàgina General -> Miscel·lània del diàleg de configuració del Krita

../../_images/Cumulative_Undo_General_Settings.png

A la secció avançada de la configuració podreu configurar les propietats següents:

../../_images/Cumulative_Undo_Advanced_Settings.png
Espera abans de fusionar els traços

L'antiguitat mínima (en segons) dels traços que s'han de fusionar. Aquesta opció permet mantenir intactes l'acció de desfer durant els últims N segons.

Exclou els darrers traços de la fusió

El nombre mínim de traços que hauria de tenir l'historial de desfer abans de començar la fusió. Aquesta opció permet mantenir intactes els N darrers traços.

Interval màxim de traços agrupats

La pausa màxima que pren l'usuari entre fer dos traços que es poden considerar que pertanyen al mateix grup. Com més baix sigui el valor, més traços irrellevants es fusionaran.

Durada màxima del grup

La durada màxima d'un grup individual. Quan un grup esdevé massa llarg, el Krita n'inicia un de nou.

A part d'aquestes opcions, el Krita s'assegurarà que els traços de diferents colors, pinzells predefinits o modes de barreja no es fusionin junts.