Vista prèvia instantània

La Vista prèvia instantània (anteriorment coneguda amb el nom en codi Nivell de detall -Level Of Detail/LOD- dels traços) és el mecanisme especial d'acceleració del Krita que va ser finançat pel Kickstarter de 2015. El Krita s'alenteix amb les imatges realment grans a causa de la gran quantitat de dades que està processant en tornar a pintar aquestes imatges. La Vista prèvia instantània funciona prenent una versió més petita del llenç i dibuixant-hi la retroalimentació mentre el Krita calcula el traç real en segon pla. Això vol dir que si teniu una pantalla en 4k i esteu treballant en una imatge de 4k amb un 100% de zoom, no notareu cap acceleració.

Activar el mode de vista prèvia instantània

Avís

La vista prèvia instantània requereix com a mínim la implementació per a OpenGL 3.0. Per tant, si no teniu un escalat d'alta qualitat disponible a «Arranjament ‣ Configura el Krita... ‣ Pantalla ‣ Filtre per a escalar la pantalla», llavors tampoc podreu utilitzar la Vista prèvia instantània.

../_images/Lod_position.png

El commutador de Vista prèvia instantània global està sota el menú Visualitza.

La Vista prèvia instantània s'activa en dos llocs: el menú Visualitza (drecera Maj + L) i a les opcions de pintura indicades de manera predeterminada. Això es deu al fet que la Vista prèvia instantània té diferents limitacions amb diferents operacions de pintat.

Per exemple, el mode superposició al pinzell amb esborronat del color inhabilitarà la possibilitat de tenir Vista prèvia instantània al pinzell, igual que l'ús del sensor «Esvaeix» per a la mida.

De manera similar, l'espaiat automàtic, esvaeix al sensor de la mida, l'ús de la densitat a la punta del pinzell i l'ús de les opcions de pintura amb textures dificultaran la determinació d'un traç i, per tant, faran una sensació d'«esclat» quan finalitzi el traç.

Quan comproveu les opcions de configuració del pinzell, la casella de selecció Vista prèvia instantània tindrà un * al darrere. En passar sobre seu, apareixerà una llista d'opcions que afectaran el mode de Vista prèvia instantània.

Novetat de la versió 4.0: En fer mouseleft aquest emergent donarà un control lliscant, el qual es podrà utilitzar per a determinar la mida del llindar en què s'activarà la Vista prèvia instantània. De manera predeterminada aquest serà 100 px. Això és útil per als pinzells que estan optimitzats per a treballar sobre mides petites.

../_images/Lod_position2.png

La casella de selecció Vista prèvia instantània que hi ha a la part inferior de l'editor per a les opcions de configuració del pinzell us donarà una resposta quan hi hagi opcions actives que no es poden previsualitzar correctament. Per a més detalls, situeu el cursor sobre seu. En aquest cas, el problema és que l'espaiat automàtic està activat.

Eines que es beneficien de la Vista prèvia instantània

Les següents eines es beneficien de la Vista prèvia instantània:

  • L'eina de Pinzell a mà alçada.

  • Les eines de Geometria.

  • L'eina Mou.

  • Els Filtres.

  • L'Animació.