Acoblador d'instantànies

Un acoblador que permet crear instantànies (còpies) del document actual, i per a tornar després a aquests estats.

../../_images/snapshot-docker.png

La part principal de l'acoblador és una llista de totes les instantànies desades. A la part inferior de l'acoblador hi ha tres botons: d'esquerra a dreta, són Crea una instantània, Alterna a la instantània seleccionada, i Elimina la instantània seleccionada. Podeu crear una instantània de l'estat actual del document fent clic a Crea una instantània. feu clic a Alterna a la instantània seleccionada per a canviar a la instantània seleccionada. La pila de desfer es descartarà després de canviar. Si voldríeu desar l'estat actual, feu una altra instantània abans de canviar. Feu clic a Elimina la instantània seleccionada per a suprimir la instantània seleccionada. Podeu editar els noms de les instantànies fent-hi clic doble.

Sigueu conscient que totes les instantànies s'eliminaran si tanqueu el document. Si voleu guardar-les, cal que explícitament les deseu o exporteu.