Vista general

../../_images/Krita_Overview_Docker.png

Aquest acoblador permet veure una completa vista general de la vostra imatge. També podreu utilitzar-lo per a navegar i fer zoom de manera ràpida. Arrossegar el rectangle de la vista permet moure amb rapidesa la vista.

A més, disposa de les funcions de navegació bàsiques: arrossegar el control lliscant del zoom permet canviar-lo amb rapidesa.

Novetat de la versió 4.2: Alternar el botó de mirall permet reflectir la vista del llenç (però no tota la imatge) i arrossegar el control lliscant de gir permet ajustar el gir de l'àrea de visualització. Per a restablir el gir, feu mouseright sobre el control lliscant per a editar el número i escriviu «0».

Novetat de la versió 4.4.3: A partir de la versió 4.4.3, el gir es pot establir manipulant el selector de l'angle, ja sigui a través de l'indicador circular o el botó de selecció de valors, i es pot restablir fent doble clic sobre l'indicador circular.

Novetat de la versió 5.0: Si marqueu el botó «Controls de navegació amb pins», els controls (zoom, gir, etc.) sempre estaran visibles. D'altra banda, si el botó no està marcat, els controls s'ocultaran automàticament quan el ratolí surti de l'acoblador, i es mostraran automàticament quan es passi per sobre.