Vista general

../../_images/Krita_Overview_Docker.png

Aquest acoblador permet veure una completa vista general de la vostra imatge. També podreu utilitzar-lo per a navegar i fer zoom de manera ràpida. Arrossegar el rectangle de la vista permet moure amb rapidesa la vista.

A més, disposa de les funcions de navegació bàsiques: arrossegar el control lliscant del zoom permet canviar-lo amb rapidesa.

Novetat de la versió 4.2: Alternar el botó de mirall permet reflectir la vista del llenç (però no tota la imatge) i arrossegar el control lliscant de gir permet ajustar el gir de l'àrea de visualització. Per a restablir el gir, feu mouseright sobre el control lliscant per editar el número i escriviu «0».

Novetat de la versió 4.4.3: A partir de la versió 4.4.3, el gir es pot establir manipulant el selector de l'angle, ja sigui a través de l'indicador circular o el botó de selecció de valors, i es pot restablir fent doble clic sobre l'indicador circular.