Mesclador digital de colors

../../_images/Krita_Digital_Color_Mixer_Docker.png

Aquest acoblador permet fer senzilles mescles de color matemàtiques.

Funciona de la següent manera:

Teniu al costat esquerre el color actual.

Al costat d'això hi ha sis columnes. Cadascuna consta de tres files: la fila més baixa és el color amb el qual esteu mesclant el color actual. En marcar aquest botó, podreu establir un color diferent emprant una paleta i la mini roda de color. El control lliscant sobre aquest color mesclat representarà les proporcions de color mesclat i el color actual. Com més alt estigui el control lliscant, més baix serà el color mesclat que s'utilitzarà en la mescla. Finalment, el color resultant. En fer-hi clic canviarà el vostre color actual amb el del color resultant.

A la part inferior hi ha un altre control lliscant, el qual permetrà crear un degradat específic entre el qual mesclar, independentment del color de primer pla actual.

Novetat de la versió 5.1: Per a restablir-ho tot de manera predeterminada, premeu el botó Reinicialitza que està superposat a la mostra de color.