Mesclador de colors digital

../../_images/Krita_Digital_Color_Mixer_Docker.png

Aquest acoblador permet fer senzilles mescles de color matemàtiques.

Funciona de la següent manera:

Teniu al costat esquerre el color actual.

Al costat d'això hi ha sis columnes. Cadascuna consta de tres files: la fila més baixa és el color amb el qual esteu mesclant el color actual. En marcar aquest botó, podreu establir un color diferent emprant una paleta i la mini roda de color. El control lliscant sobre aquest color mesclat representarà les proporcions de color mesclat i el color actual. Com més alt estigui el control lliscant, més baix serà el color mesclat que s'utilitzarà en la mescla. Finalment, el color resultant. En fer-hi clic canviarà el vostre color actual amb el del color resultant.