Selector petit del color

../../_images/Krita_Small_Color_Selector_Docker.png

Aquest és el selector de color més senzill del Krita. A l'esquerra hi ha una barra amb el to i, a la dreta un quadrat on podreu triar el valor i la saturació.

Novetat de la versió 4.2: El selector petit del color és l'únic selector que pot mostrar valors en HDR. Quan construïu el Krita amb l'HDR habilitat i us trobeu al Windows, podreu arrossegar el control lliscant que hi ha a la part inferior per a fer augmentar els «nits» dels colors al selector petit. Aquest serà el valor directe de la brillantor dels colors, i necessitarà un valor superior als 100 (sent 100 el valor màxim utilitzat per al valor més brillant dels colors sRGB) per a tenir un color en HDR. El selector petit del color també seleccionarà valors de gamma àmplia.