Selector de color específic

../../_images/Krita_Specific_Color_Selector_Docker.png ../../_images/Krita_Specific_Color_Selector_Docker_2.png

El selector de color específic permet escollir colors específics dins d'un espai de color.

Llista desplegable Tria l'espai de color

Molt senzill. Aquesta llista desplegable del selector d'espai de color permet triar l'espai de color, la profunditat de bits i el perfil ICC en el qual triareu el color.

Controls lliscants

Canvien l'espai de color. Si trieu flotant de 16 bits o 32 bits, aquests passaran de 0 a 1,0, i els decimals decidiran la diferència entre els colors. Quan trieu un enter de 8 bits o un enter de 16 bits, apareixerà un botó amb el signe de percentatge (%) a més de la llista desplegable, la qual permetrà introduir els valors en percentatges.

Selector de color hexadecimal

Això només estarà disponible per als espais de color amb una profunditat de 8 bits. Permet introduir els codis de color en hexadecimal i rebre l'equivalent RGB, CMYK, LAB, XYZ o YCrCb, i a l'inrevés!

Selector de color HSV

Novetat de la versió 5.1.

En espais de color RGB, el botó de commutació permet canviar al mode HSV i triar utilitzant els controls lliscants de to, saturació i valor.

../../_images/Krita_Specific_Color_Selector_Docker_3.png