Afegeix una forma

../../_images/Krita_Add_Shape_Docker.png

Un acoblador per a afegir formes del KOffice a les Capes vectorials.

Obsolet des de la versió 4.0: Ha estat eliminat a la versió 4.0: l'ha substituït la Biblioteques de símbols.