El menú Edita

Desfés

Desfà l'última acció. Drecera: Ctrl + Z

Refés

Refà l'última acció. Drecera: Ctrl + Majús. + Z

Retalla

Retalla la selecció o capa. Drecera: Ctrl + X

Copia

Copia la selecció o capa. Drecera: Ctrl + C

Retalla (afilat)

Evita que apareguin àrees semitransparents en els píxels retallats, el que els fa totalment opacs o totalment transparents.

Copia (afilada)

El mateix que Retalla (afilat) però després copia.

Còpia fusionada

Copia la selecció sobre totes les capes. Drecera: Ctrl + Majús. + C

Enganxa

Enganxa la memòria intermèdia copiada a la imatge com a una capa nova. Drecera: Ctrl + V

Enganxa en el cursor

Igual que paste (enganxa), però alinea la imatge amb el cursor. Drecera: Ctrl + Alt + V

Enganxa en una imatge nova

Enganxa la memòria intermèdia copiada a la imatge nova. Drecera: Ctrl + Majús. + N

Neteja

Neteja la capa actual. Drecera: Supr

Emplena amb el color de primer pla

Emplena la capa o selecció amb el color de primer pla. Drecera: Majús. + Retrocés

Emplena amb el color de fons

Emplena la capa o selecció amb el color de fons. Drecera: Retrocés

Emplena amb un patró

Emplena la capa o selecció amb el patró actiu.

Traça les formes seleccionades

Traça la forma vectorial seleccionada amb el pinzell seleccionat, crearà una capa nova.

Selecciona amb el traç

Traça la selecció activa utilitzant el menú.