El menú Edita

Desfés

Desfà l'última acció. Drecera: Ctrl + Z

Refés

Refà l'última acció. Drecera: Ctrl + Maj + Z

Retalla
  • Si s'han seleccionat formes, es retallen a partir de la imatge i es desen al porta-retalls.

  • Si les Seleccions estan actives, llavors aquesta àrea es retallarà en totes les capes seleccionades a l'acoblador de capes i es desarà al porta-retalls.

  • Si no hi ha cap selecció, les capes seleccionades dins de l'acoblador de capes es retallaran a partir de la imatge i es desaran al porta-retalls.

  • Drecera: Ctrl + X

Copia

Similar a Retalla, però els elements només es copien al porta-retalls sense modificar la imatge existent. Drecera: Ctrl + C

Retalla (afilat)

Evita que apareguin àrees semitransparents en els píxels retallats, el que els fa totalment opacs o totalment transparents.

Copia (afilada)

El mateix que Retalla (afilat) però després copia.

Còpia fusionada

Copia la selecció sobre totes les capes. Drecera: Ctrl + Maj + C

Enganxa
  • Si les formes vectorials estan a la memòria intermèdia copiada, les formes s'enganxen a la imatge com una capa nova.

  • Si les capes estan a la memòria intermèdia copiada, aquestes capes s'enganxen a la imatge per sobre de la capa activa o dins d'una capa de grup si la capa activa és una capa de grup.

  • Drecera: Ctrl + V

Enganxa en el cursor

Igual que Enganxa, però alinea la imatge amb el cursor. Drecera: Ctrl + Alt + V

Enganxa a dins de la capa activa

Enganxa la memòria intermèdia copiada a la capa actual com una selecció nova.

Novetat de la versió 5.0.

Enganxa en una imatge nova

Enganxa la memòria intermèdia copiada a la imatge nova. Drecera: Ctrl + Maj + N

Insereix com a imatge de referència

Enganxa la selecció comuna Imatge de referència.

Enganxa l'estil de la forma

Utilitzada amb l'Eina de selecció amb formes, permet copiar l'estil (l'emplenament, el contorn i els marcadors) d'una forma vectorial a una altra.

Novetat de la versió 4.4.2.

Neteja

Neteja l'àrea o la capa seleccionada o l'àrea total de totes les capes seleccionades. Drecera: Supr

Emplena amb el color de primer pla

Emplena la capa o selecció amb el color de primer pla sense tenir en compte els modes de barreja o l'opacitat. Drecera: Maj + Retrocés

Emplena amb el color de fons

Emplena la capa o selecció amb el color de fons sense tenir en compte els modes de barreja o l'opacitat. Drecera: Retrocés

Emplena amb un patró

Emplena la capa o selecció amb el patró actiu sense tenir en compte els modes de barreja o l'opacitat.

Emplena amb el color de primer pla (opacitat)

Emplena la capa o selecció amb el color de primer pla, tenint en compte els modes de barreja o l'opacitat. Drecera: Ctrl + Maj + Retrocés

Emplena amb el color de fons (opacitat)

Emplena la capa o selecció amb el color de fons, tenint en compte els modes de barreja o l'opacitat. Drecera: Ctrl + Retrocés

Emplena amb un patró (opacitat)

Emplena la capa o selecció amb el patró actiu, tenint en compte els modes de barreja o l'opacitat.

Traça les formes seleccionades

Traça la forma vectorial seleccionada amb el pinzell seleccionat, crearà una capa nova.

Selecciona amb el traç

Traça la selecció activa utilitzant el menú.