Seleccions

Les seleccions permeten seleccionar una àrea específica del vostre treball artístic per a canviar-lo. Això és útil per a quan voleu moure una secció de la pintura, transformar-la o pintar-hi sense que afecti les altres seccions. Hi ha moltes eines de selecció disponibles que seleccionen de diferents maneres. Una vegada se selecciona una àrea, la majoria de les eines romandran dins d'aquesta àrea. En aquesta àrea podreu dibuixar o utilitzar degradats per a obtenir ràpidament formes amb color i/o ombres amb vores sòlides. Les seleccions en el Krita no es limiten al límit del llenç, de manera que també podreu seleccionar parts de la pintura que estaran més enllà del límit del llenç.

Crear les seleccions

Les eines de selecció més comunes estan a la part inferior del quadre d'eines. Cada eina selecciona les coses de manera lleugerament diferent. Els enllaços per a cada eina s'inclouen en una descripció més detallada de com emprar-la.

Eina de selecció rectangular

toolselectrect

Selecciona la forma d'un quadrat.

Eina de selecció el·líptica

toolselectellipse

Selecciona la forma d'un cercle.

Eina de selecció poligonal

toolselectpolygon

Feu clic on vulgueu que estigui cada punt del Polígon. Feu doble clic per a acabar el polígon i finalitzar la vostra àrea de selecció. Utilitzeu la drecera Maj + Z per a desfer l'últim punt.

Eina de selecció a mà alçada

toolselectfreehand

L'eina A mà alçada/Llaç s'utilitza per a una selecció aproximada en dibuixar a mà alçada el contorn de la selecció sobre el llenç.

Eina de selecció de colors similars

toolselectsimilar

Eina de selecció de colors similars.

Eina de selecció d'àrees contigües

toolselectcontiguous

Contigu o «Vareta màgica» selecciona un camp de color. Ajusta el Difuminat per a permetre més canvis en el camp de color, de manera predeterminada limitat a la capa actual.

Eina de selecció del camí

toolselectpath

El traç selecciona una àrea basada en un camí vectorial, feu clic per a obtenir cantonades més definides o arrossegueu per a obtenir línies fluides i tanqueu el traç amb la tecla Retorn o torneu a connectar amb el primer punt.

Eina de selecció magnètica

toolselectmagnetic

La selecció magnètica fa una selecció de mans lliures on la selecció s'ajustarà a contrastos nítids en la imatge.

Nota

També podeu utilitzar les eines de transformació sobre la vostra selecció, una excel·lent manera de provar diferents proporcions sobre parts de la vostra imatge.

Editar les seleccions

Les Opcions de l'eina per a cada eina de selecció permeten modificar la vostra selecció.

Acció

Modificador

Descripció

Substitueix

Ctrl

Substitueix la selecció actual.

Interseca

Maj + Alt

Obtenir la secció superposada d'ambdues seleccions.

Afegeix

Maj

Afegeix la selecció nova a la selecció actual.

Sostreu

Alt

Sostreu la selecció de la selecció actual.

Diferència simètrica

--

Crea una selecció, on tant la nova com l'actual no se superposaran.

Podeu canviar-ho a Configuració per a les eines.

Si passeu per sobre d'una selecció amb una eina de selecció i no s'activa cap selecció, podreu moure-la. Per a anar ràpidament al mode de transformació, feu mouseright i seleccioneu Edita la selecció.

Eliminar les seleccions

Si voleu suprimir tota la selecció, la forma més senzilla és desseleccionar-ho tot. «Selecciona ‣ Desselecciona». Drecera Ctrl + Maj + A. Quan tingueu activada una de les eines de selecció, i el mode de selecció estigui en intersecció, substitució o diferència simètrica, també podreu anul·lar la selecció fent mouseleft arreu del llenç.

Modes de visualització

A la cantonada inferior esquerra de la barra d'estat hi ha un botó per a alternar com es mostra la selecció. Els dos modes de visualització són els següents: (Marxant) Formigues i màscares. El color vermell amb màscara es pot canviar a les preferències. Podeu editar el color sota «Arranjament ‣ Configura el Krita... ‣ Pantalla ‣ Superposició de la selecció». Si no hi ha cap selecció, aquest botó no farà res.

../_images/Ants-displayMode.jpg

El mode de visualització Formigues (predeterminat) és millor si voleu veure les àrees que no estan seleccionades.

../_images/Mask-displayMode.jpg

El mode de visualització Màscara és bo si esteu interessat a veure els diferents nivells de transparència per a la vostra selecció. Per exemple, quan teniu una selecció amb vores molt suaus a causa de l'ús de la selecció suau.

Canviat a la versió 4.2: El mode màscara també s'activa quan una màscara de selecció és la capa activa, de manera que veureu els diferents nivells de la selecció.

Màscara de selecció global (pintar una selecció)

La màscara de selecció global és la vostra selecció que apareix sobre l'acoblador Capes. De manera predeterminada, aquest resta ocult, per la qual cosa l'haureu de fer visible mitjançant «Selecciona ‣ Mostra la màscara de selecció global».

../_images/Global-selection-mask.png

Una vegada que es mostra la màscara de selecció global, haureu de crear una selecció. L'avantatge d'utilitzar-ho, és que podreu pintar la vostra selecció utilitzant qualsevol de les eines de pintura normals, incloses transforma i mou. La informació es desarà com a escala de grisos.

Podeu entrar ràpidament al mode màscara de selecció global des de les eines de selecció fent mouseright i seleccionant Edita la selecció.

Seleccionar des de la transparència de la capa

Podeu crear una selecció basada en la transparència d'una capa fent clic dret sobre la capa a l'acoblador Capes i seleccionant Selecciona l'opac des del menú contextual.

Novetat de la versió 4.2: També podeu fer això per a sumar, sostreure i intersecar anant al submenú «Selecciona ‣ Selecciona l'opac», on trobareu accions específiques per a cadascuna.

Si voleu seleccionar ràpidament parts de les capes, podeu mantenir premuda la drecera Ctrl + feu mouseleft sobre la miniatura de la capa. Per a afegir una selecció, premeu la drecera Ctrl + Maj + feu mouseleft, per a eliminar premeu Ctrl + Alt + feu mouseleft i per a intersecar premeu la drecera Ctrl + Maj + Alt + feu mouseleft. Això funciona amb qualsevol màscara que tingui dades de píxels o vectorials (per tant, totes menys amb les màscares de transformació).

Tipus de selecció amb píxels i vectors

Les seleccions amb vectors permeten modificar la vostra selecció amb les eines d'ancoratge vectorial. Les seleccions amb píxels permeten modificar les seleccions amb la informació dels píxels. Tots dos tenen els seus avantatges i desavantatges. Podeu convertir un tipus de selecció a una altra.

../_images/Vector-pixel-selections.jpg

Quan creeu una selecció, podreu seleccionar quin tipus de selecció voleu des del mode a les Opcions de l'eina per a la selecció: Píxels o Vectors. De manera predeterminada aquest serà Vectors.

Les seleccions amb vectors poden modificar-se com qualsevol altra forma vectorial amb l'Eina de selecció amb formes, si intenteu pintar sobre una màscara de selecció amb vectors, aquesta es convertirà en una selecció amb píxels. També podeu convertir les formes vectorials a la selecció. Al seu torn, les seleccions amb vectors es poden crear a partir de formes vectorials i les formes vectorials es poden convertir en seleccions amb vectors utilitzant les opcions en el menú Selecció. El Krita afegirà una capa vectorial nova per a aquesta forma.

Una de les raons més habituals per a utilitzar les seleccions amb vectors és que us donen la capacitat de moure i transformar una selecció sense els tipus de defectes de redimensionar que s'obtenen amb una selecció amb píxels. També podeu utilitzar l'Eina per a editar formes per a canviar els punts d'ancoratge a la selecció, el qual us permetrà ajustar amb precisió les corbes de Bézier o afegir cantonades a les seleccions rectangulars.

Si heu començat amb una selecció amb píxels, encara podeu convertir-la en una selecció amb vectors per a obtenir aquests avantatges. Aneu a «Selecciona ‣ Converteix a selecció amb vectors».

Nota

Si teniu múltiples nivells de transparència quan convertiu una selecció en vectorial, perdreu els valors semitransparents.

Dreceres habituals mentre s'empren les seleccions

 • Copia: Ctrl + C o Ctrl + Inser

 • Enganxa: Ctrl + V o Maj + Inser

 • Retalla: Ctrl + X, Maj + Supr

 • Copia des de totes les capes: Ctrl + Maj + C

 • Copia la selecció a una capa nova: Ctrl + Alt + J

 • Retalla la selecció a una capa nova: Ctrl + Maj + J

 • Mostra o oculta la selecció: Ctrl + H

 • Selecciona l'opac: Ctrl + feu mouseleft sobre la miniatura de la capa.

 • Selecciona l'opac (afegeix): Ctrl + Maj + feu mouseleft sobre la miniatura de la capa.

 • Selecciona l'opac (sostreu): Ctrl + Alt + feu mouseleft sobre la miniatura de la capa.

 • Selecciona l'opac (interseca): Ctrl + Maj + Alt + feu mouseleft sobre la miniatura de la capa.