Provatura suau

Quan creem una imatge en el Krita i l'imprimim amb una impressora, la imatge tendeix a veure's diferent. Els colors són més o menys foscos del que s'esperava, potser els vermells són més agressius, potser s'ha perdut el contrast. Per a documents senzills, això no és un gran problema, però per a impressions professionals, això pot ser molt trist, ja que pot canviar dràsticament l'aspecte d'una imatge.

La raó per la qual passa això, és simplement perquè la impressora utilitza un model de color diferent (CMYK) i, sovint, té accés a una gamma de colors més baixa (anomenada «gamut» o en la traducció gamma).

Una persona ingènua suggeriria la següent solució: feu el vostre treball dins el model de color CMYK! Però hi ha tres problemes amb això:

  • Pintar en un espai CMYK no garanteix que els colors siguin els mateixos a la impressora. Per a cada combinació de tinta, paper i dispositiu d'impressió, la gamma de colors resultant que podreu utilitzar serà diferent, el qual vol dir que cadascun d'aquests podria tenir un perfil diferent associat.

  • A més, fins i tot si teniu el perfil i esteu treballant en l'espai de color exacte que pot imprimir la impressora, l'espai de color CMYK és molt irregular, el qual vol dir que les matemàtiques del color no són tan agradables com en altres espais. Els modes de barreja també són diferents en el CMYK.

  • Finalment, treballar en aquest espai CMYK específic voldrà dir que la imatge estarà encallada a aquest espai. Si esteu preparant el vostre treball per a un perfil CMYK diferent, a causa que el paper, la impressora o la tinta són diferents, és possible que tingueu una gamma més àmplia amb colors més brillants que us agradaria aprofitar.

Per tant, l'ideal seria fer la imatge en RGB i utilitzar totes les vostres eines RGB preferides, i deixar que l'ordinador faci una conversió a un espai CMYK determinat sobre la marxa, només per a la vista prèvia. Això és possible, i és el que anomenem «Provatura suau».

../_images/Softproofing_regularsoftproof.png

A l'esquerra, l'original, a la dreta, una vista on s'activa la provatura suau. La diferència és subtil, causa de la falta de colors realment brillants, però la versió de la provatura suau és lleugerament menys blavosa en els blancs de les flors i lleugerament menys saturada en els verds de les fulles.

Podeu alternar la provatura suau sobre qualsevol imatge utilitzant la drecera Ctrl + Y. A diferència d'altres programes, això és per a la vista, de manera que podreu mirar la vostra imatge amb provatura i sense, costat a costat. Les opcions de configuració també són per imatge i es desen al fitxer .kra. Podeu establir les opcions de la provatura a «Imatge ‣ Propietats... ‣ Provatura suau».

Allà podreu establir les següents opcions:

Perfil, Profunditat, Espai

D'aquestes, només el perfil és realment important. Servirà com el perfil amb el qual esteu realitzant la provatura. En un flux de treball d'impressió professional, aquest perfil haurà de ser determinat per la impremta.

Propòsit

Estableix el propòsit de la provatura. Utilitza els mateixos propòsits que els esmentats durant el flux de treball en la gestió del color.

../_images/Softproofing_adaptationstate.png

Esquerra: imatge amb provatura suau amb el control lliscant Estat de l'adaptació establert al màxim. Dreta: imatge amb provatura suau amb Estat de l'adaptació establert al mínim.

Estat de l'adaptació

Una característica que permet establir si la Colorimetria absoluta farà que el blanc a la pantalla de la imatge sigui blanc durant la provatura (el control lliscant s'establirà al màxim), o si utilitza el punt blanc del perfil (el control lliscant s'establirà al mínim). Sovint, els perfils CMYK tenen un blanc diferent com la pantalla, o entre ells pel fet que el color del paper és diferent.

Compensació del punt negre

Estableix la compensació del punt negre. Si la desactiveu, els valors de l'ombra es reduiran al mínim que la pantalla i el perfil de provatura puguin manejar, mentre que en activar aquesta opció s'escalarà el negre dins de l'interval de la pantalla, mostrant el rang complet de grisos a la imatge.

Avís de gamma

Estableix el color de l'avís de fora de la gamma.

Podeu establir els valors predeterminats que utilitzarà el Krita a «Arranjament ‣ Configura el Krita... ‣ Gestió del color».

Per a configurar-ho correctament, es recomana crear una imatge de prova per a imprimir (i que s'imprimeixi en una impressora configurada correctament) i comparar-la, i després apropar-se a les opcions de la provatura com es veu a la imatge comparada amb la còpia real que heu fet.

Avís de fora de la gamma

L'avís de fora de la gamma, o l'alarma de la gamma, és una opció addicional a la part superior de la Provatura suau: us permet veure quins colors es retallen, en substituir el color resultant amb el color d'alarma establert.

Això pot ser útil per a determinar on s'estan perdent certs contrastos i per a permetre canviar lentament a una imatge amb menys contrast.

../_images/Softproofing_gamutwarnings.png

Esquerra: vista amb la imatge original, Dreta: vista amb la provatura suau i els avisos de gamma activats. El Krita desarà el color d'avís de la gamma juntament amb les opcions de la provatura al fitxer KRA, de manera que trieu un color que creieu que destaca per a la vostra imatge actual.

Podeu activar els avisos de la gamma amb la drecera Ctrl + Maj + Y, però necessitareu que la provatura suau estigui activada perquè funcioni completament.

Nota

La provatura suau no funciona correctament en espais de coma flotant, i intentar forçar-ho causarà alarmes de gamma incorrecta. Per tant, està inhabilitada.

Avís

Els avisos de gamma de vegades donen advertències senars en les ombres dels perfils lineals. Aquest és un error en el LittleCMS, vegeu aquí per a més informació.