Gràfics vectorials

El Krita 4.0 ha tingut una reescriptura massiva de les eines vectorials. De manera que aquí hi ha una pàgina explicant-les:

Què són els gràfics vectorials?

El Krita principalment és una eina per a l'edició de gràfics rasteritzats, el qual vol dir que la majoria de l'edició canvia els valors dels píxels en el ràster que crea la imatge.

../_images/Pixels-brushstroke.png

D'altra banda, els gràfics vectorials utilitzen les matemàtiques per a descriure una forma. A causa que utilitzen una fórmula, els gràfics vectorials es poden redimensionar fins a qualsevol mida.

D'una banda, això fa que els gràfics vectorials siguin excel·lents per a logotips i bàners. D'altra banda, els gràfics rasteritzats són molt més fàcils d'editar, de manera que els vectors tendeixen a ser el domini del disseny deliberat, utilitzant molta precisió.

Eines per a la creació de formes

Podeu començar a crear gràfics vectorials fent primer una capa vectorial (premeu el botó de fletxa al costat de la icona + que hi ha a l'acoblador Capes per a obtenir tipus de capes addicionals). Després, podreu utilitzar totes les eines de dibuix habituals fora de l'eina a Mà alçada, Dinàmica i Pinzell múltiple per a dibuixar les formes.

L'eina de Camí i Polilínia són les eines que utilitzareu més sovint en una capa vectorial, ja que permeten crear formes més dinàmiques.

D'altra banda, les eines El·lipse i Rectangle permeten dibuixar formes especials, les quals després es podran editar per a crear formes especials de sector o per a rectangles arrodonits amb facilitat.

L'eina de cal·ligrafia i de text també creen vectors especials. L'eina de cal·ligrafia és per a produir traços similars a les pinzellades, mentre que l'eina de text crea un objecte de text que després es podrà editar.

Totes aquestes utilitzaran la mida del pinzell actual per a determinar el gruix del traç, així com el color de fons i de primer pla actual.

Hi ha una última manera de crear vectors: l'eina Imatge vectorial. Permet afegir formes que s'han definit en un fitxer SVG com a símbols. A diferència de les altres eines, aquesta disposa del seu propi emplenament i traç.

Organitzar les formes

Una capa vectorial té la seva pròpia jerarquia de formes, de manera molt similar a com tota la imatge té una jerarquia de capes. De manera que les formes poden estar una al davant de l'altra. Això es pot modificar amb l'acoblador Organitza o amb l'eina Selecció de formes.

L'acoblador Organitza també permet agrupar i desagrupar les formes. També permet alinear amb precisió les formes, per exemple, alinear-les amb el centre o tenir un espaiat uniforme entre totes les formes.

Editar les formes

L'edició de les formes vectorials es fa amb l'eina Selecció de formes i l'eina Edició de formes.

L'eina Selecció de formes es pot utilitzar per a seleccionar les formes vectorials, agrupar-les (mitjançant el mouseright), desagrupar-les, utilitzar nombres booleans per a combinar o sostreure formes entre si (mitjançant el mouseright), moure amunt i avall o fer transformacions ràpides.

Omple

Podeu canviar l'emplenament d'una forma seleccionant-la i canviant el color de primer pla actiu.

També el podreu canviar anant a les Opcions de l'eina per a l'eina Selecció de formes i anant a la pestanya Emplenament.

Les formes vectorials es poden omplir amb un color sòlid, un degradat o un patró.

Traç

Els traços es poden omplir amb les mateixes coses que els emplenaments.

No obstant això, també es poden canviar més. Per exemple, podeu afegir guions i marcadors a la línia.

Coordenades

Les formes es poden moure amb l'eina Selecció de formes, i en les Opcions de l'eina podreu especificar les coordenades exactes.

Editar els nodes i els paràmetres especials

Si teniu seleccionada una forma, hi podreu fer doble clic per a accedir a l'eina adequada per a editar-la. Normalment, aquesta serà l'eina Edita la forma, però per al text serà l'eina Text.

A l'eina Edita la forma, us podreu moure pels nodes en el llenç per a obtenir camins normals. Per a camins especials, com l'el·lipse i el rectangle, podreu moure els nodes i editar els paràmetres específics a l'acoblador Opcions de l'eina.

Treballar conjuntament amb altres programes

Una de les grans coses que va portar el Krita 4.0 va ser passar de l'ODG al SVG. Això vol dir que el Krita ara desa com a SVG dins dels fitxers KRA, i això vol dir que podrem obrir els SVG molt bé. Això és important perquè el SVG és el format vectorial més popular.

Inkscape

Podeu copiar i enganxar vectors des del Krita a l'Inkscape, o des de l'Inkscape al Krita. Només s'admeten les característiques del SVG 1.1, a excepció de característiques més petites com els degradats de malla.