Ajustar

En el Krita 3.0, ara tenim la funcionalitat per a Quadrícules i Guies, però, és clar, aquesta funcionalitat no és tan interessant sense poder ajustar.

L'ajustament és la capacitat que té el Krita d'alinear automàticament una selecció o forma amb les quadrícules i guies, el centre del document i les vores del document. Per a les capes vectorials, això va fins i tot un pas més enllà, i podem permetre-li que s'ajusti als contenidors, interseccions, línies extrapolades i més.

Tots aquests es poden alternar utilitzant el menú emergent d'ajustar, el qual està assignat a la drecera Maj + S.

Ara, repassarem què vol dir cada opció:

Quadrícules

Ajustarà el cursor a la quadrícula actual, segons la configuració a l'acoblador Quadrícula. No es necessita que la quadrícula sigui visible. Les quadrícules es desen per document, el qual resulta útil per a alinear el vostre treball artístic amb les quadrícules, com és el cas dels dissenys amb franges i els basats en quadrícules per als jocs.

Píxel

Permet ajustar a cada píxel sota el cursor. Similar a Ajusta a la quadrícula però amb una quadrícula amb Espaiat = 1 px i Desplaçament = 0 px.

Guies

Permet ajustar a les guies, les quals es poden arrossegar des del regle. No es necessita que les guies siguin visibles i es desen per document. Això és útil per a vinyetes i disposicions d'impressió similars per a còmics, encara que recomanem Scribus per a un treball més intensiu.

../_images/Snap-orthogonal.png
Ortogonal (només vectors)

Permet ajustar amb una línia horitzontal o vertical des dels nodes dels objectes vectorials existents (llevat que només es tracti de canviar la mida de l'alçada o amplada, en aquest cas podeu arrossegar el cursor sobre el camí). Això és útil per a alinear els objectes en horitzontal o vertical, com amb les vinyetes dels còmics.

../_images/Snap-node.png
Node (només vectors)

Ajusta un node o objecte vectorial amb els nodes d'un altre camí.

../_images/Snap-extension.png
Extensió (només vectors)

Quan dibuixem un camí obert, els últims nodes de cada costat es podran estendre matemàticament. Aquesta opció permet ajustar-ho. La direcció del node dependrà de les seves nanses laterals en el mode edició de camins.

../_images/Snap-intersection.png
Intersecció (només vectors)

Permet ajustar amb una intersecció de dos vectors.

Quadre contenidor (només vectors)

Permet ajustar amb el quadre contenidor d'una forma vectorial.

Límits de la imatge

Permet ajustar amb les vores verticals i horitzontals d'una imatge.

Centre de la imatge

Permet ajustar amb el centre vertical i horitzontal d'una imatge.

L'ajustament funciona per a les següents eines:

 1. Línia recta

 2. Rectangle

 3. El·lipse

 4. Polilínia

 5. Camí

 6. Camí a mà alçada

 7. Polígon

 8. Degradat

 9. Eina per al maneig de les formes

 10. L'eina de text

 11. Eines per als assistents d'edició

 12. L'eina de moure (cal tenir en compte que s'ajusta amb la posició del cursor i no amb el quadre contenidor de la capa, selecció o el que intenteu moure).

 13. L'eina de transformació

 14. Selecció de rectangle

 15. Selecció el·líptica

 16. Selecció poligonal

 17. Selecció del camí

 18. Les mateixes guies es poden ajustar amb les quadrícules i vectors

L'ajust encara no té sensibilitat, de manera predeterminada està establert a 10 píxels de la pantalla.