Desar, Desar automàticament i els fitxers de còpia de seguretat

El Krita fa tot el possible per a mantenir segur el vostre treball. Però si voleu assegurar-vos que no el perdreu, haureu de comprendre com funcionen el desament, desament automàtic i els fitxers de còpia de seguretat en el Krita.

Desar

El Krita no emmagatzemarà les imatges sense la vostra intervenció. Necessiteu desar el vostre treball, o es perdrà, irremeiablement. El Krita pot desar les imatges en molts formats. Sempre hauríeu de desar el vostre treball en el format natiu del Krita, .kra, ja que admet totes les característiques del Krita.

A més, podreu exportar el vostre treball a altres formats, per a la compatibilitat amb altres aplicacions o la publicació a la web o en paper. El Krita advertirà quins aspectes del vostre treball es perdrà quan deseu en un altre format que no sigui el .kra i també oferirà crear un fitxer .kra.

Si deseu el vostre treball, el Krita us demanarà on haurà de desar-lo. De manera predeterminada, aquesta serà la carpeta Imatges a la vostra carpeta d'usuari: això és cert per a tots els sistemes operatius.

Si empreu Desa com a..., la vostra imatge es desarà amb un nom nou. El fitxer original amb el seu propi nom no serà suprimit. A partir d'ara, el fitxer es desarà amb el nom nou.

Si empreu Exporta... amb un nom de fitxer nou, es crearà un fitxer nou amb un nom nou. El fitxer que teniu obert mantindrà el nom nou, i la pròxima vegada que el deseu, es desarà amb el nom antic.

Podeu fer Desa, Desa com a... i Exporta... a qualsevol format de fitxer.

Vegeu també

Desar per a la web

Desa automàticament

El desament automàtic és el que passa quan heu treballat una mica i no heu desat el vostre treball: el desarà el Krita. Els fitxers de desament automàtic, de manera predeterminada estan ocults en el gestor de fitxers. Podeu configurar el Krita 4.2 i versions superiors perquè creï fitxers de desament automàtic que seran visibles al gestor de fitxers. De manera predeterminada, el Krita desarà automàticament cada quinze minuts. Ho podeu configurar a la pestanya Fitxer de la Configuració general del diàleg Configuració del Krita, el qual es troba al menú Arranjament (Linux, Windows) o al menú Aplicació (macOS).

Si tanqueu el Krita sense desar, el vostre treball sense desar es perdrà i no es podrà recuperar. Tancar el Krita amb normalitat també voldrà dir que els fitxers desats s'eliminaran de manera automàtica.

../_images/file_config_page.png

Hi ha dues possibilitats:

  • No heu desat el vostre treball

  • Ja havíeu desat el vostre treball

Desament automàtic per als fitxers sense desar

Si encara no heu desat el vostre treball, el Krita crearà un fitxer de desament automàtic sense nom.

Quan utilitzeu Linux o macOS, el fitxer de desament automàtic serà un fitxer ocult al vostre directori d'inici. Si utilitzeu Windows, el fitxer de desament automàtic serà un fitxer a la carpeta %TEMP% del seu usuari. En el Krita 4.2 i versions posteriors, podreu configurar el Krita perquè els fitxers de desament automàtic siguin visibles de manera predeterminada.

Un fitxer de desament automàtic s'anomenarà com .krita-12549-document_1-autosave.kra

Si el Krita es bloqueja abans que hàgiu desat el fitxer, la pròxima vegada que inicieu el Krita veureu el fitxer en un diàleg que apareixerà tan bon punt inicieu el Krita. Podreu seleccionar restaurar els fitxers o suprimir-los.

../_images/autosave_unnamed_restore.png

Si s'ha bloquejat el Krita i us trobeu al Windows i es neteja la carpeta %TEMP%, hi heu perdut la feina. El Windows no netejarà la carpeta %TEMP% de manera predeterminada, però podeu habilitar aquesta característica a la Configuració. Les aplicacions com el Disk Cleanup o el CCleaner també netejaran la carpeta %TEMP%. Altra vegada, si es bloqueja el Krita i no heu desat el vostre treball i teniu quelcom habilitat que netegi la carpeta %TEMP%, haureu perdut el vostre treball.

Si el Krita no es bloqueja, i tanqueu el Krita sense desar el vostre treball, el Krita eliminarà el fitxer de desament automàtic: el vostre treball desapareixerà i no es podrà recuperar.

Si deseu el vostre treball i continueu, o si tanqueu el Krita havent desat el vostre treball, s'eliminarà el fitxer de desament automàtic.

Desament automàtic per als fitxers desats

Si ja havíeu desat el vostre treball, el Krita crearà un fitxer de desament automàtic amb nom.

Un fitxer ocult de desament automàtic amb nom es veurà com .meva_imatge.kra-autosave.kra.

De manera predeterminada, els fitxers de desament automàtic amb nom estaran ocults. Els fitxers de desament automàtic amb nom es col·locaran a la mateixa carpeta que el fitxer amb el qual estàveu treballant.

Si torneu a iniciar el Krita després que aquest s'hagi bloquejat i intenteu obrir el vostre fitxer original, el Krita us demanarà si voleu obrir el fitxer de desament automàtic en el seu lloc:

../_images/autosave_named_restore.png

Si trieu «No», s'eliminarà el fitxer de desament automàtic. El treball realitzat des de l'última vegada que el vau desar es perdrà i no es podrà recuperar.

Si trieu «Sí», el fitxer de desament automàtic s'obrirà i després s'eliminarà. El fitxer que obrireu tindrà el nom del vostre fitxer original. El fitxer s'establirà Modificat, de manera que la pròxima vegada que tanqueu el Krita, el Krita us demanarà si voleu desar el fitxer. Si trieu No, el vostre treball desapareixerà irremeiablement i no es podrà restaurar.

Si empreu Desa com a..., la vostra imatge es desarà amb un nom nou. El fitxer original amb el seu propi nom i el seu fitxer de desament automàtic no s'eliminaran. A partir d'ara, el fitxer es desarà amb el nom nou. Si torneu a desar, es crearà un fitxer de desament automàtic emprant el nom nou del fitxer.

Si empreu Exporta... utilitzant un nom nou de fitxer, es crearà un fitxer nou. El fitxer que teniu obert mantindrà el nom nou, i la pròxima vegada que el deseu, el fitxer de desament automàtic es crearà a partir de l'últim fitxer desat amb el nom actual, és a dir, no el nom que trieu en fer Exporta....

Fitxers de còpia de seguretat

Hi ha tres tipus de fitxers de còpia de seguretat

  • Fitxers de còpia de seguretat ordinària que es creen quan deseu un fitxer que s'ha obert des del disc

  • Fitxers de còpia de seguretat incremental, els quals són còpies del fitxer tal com està en el disc en una còpia de seguretat numerada, mentre el vostre fitxer es desarà amb el nom actual

  • Fitxers de la versió incremental amb un número nou que es desen del fitxer en el qual esteu treballant, deixant només els fitxers que teniu al disc.

Fitxers de còpia de seguretat ordinària

Si heu obert un fitxer, realitzat canvis, deseu-lo després o deseu un fitxer nou després de la primera vegada que l'heu desat, el Krita desarà una còpia de seguretat del vostre fitxer.

És possible inhabilitar aquest mecanisme a la pestanya Fitxer de la pàgina Configuració general del diàleg Configuració del Krita, el qual es troba al menú Arranjament (Linux, Windows) o al menú Aplicació (macOS). De manera predeterminada, la creació de fitxers de còpia de seguretat està habilitada.

../_images/file_config_page.png

De manera predeterminada, un fitxer de còpia de seguretat estarà a la mateixa carpeta que el fitxer original. També podreu optar per desar els fitxers de còpia de seguretat a la carpeta de l'usuari o a la carpeta %TEMP%. Això no és tan segur perquè si editeu dos fitxers amb el mateix nom en dues carpetes diferents, les seves còpies de seguretat se sobreescriuran entre si.

De manera predeterminada, un fitxer de còpia de seguretat tindrà com a sufix el caràcter ~, per a distingir-lo d'un fitxer ordinari. Si utilitzeu el Windows, per a veure l'extensió haureu d'habilitar «Mostra les extensions de fitxer» a l'Explorador de Windows.

../_images/file_and_backup_file.png

Si voleu obrir el fitxer de còpia de seguretat, haureu de canviar-li el nom al vostre gestor de fitxers. Assegureu-vos que l'extensió acabi amb .kra.

Cada vegada que deseu el vostre fitxer, l'última versió sense un sufix ~ es copiarà a la versió amb el sufix ~. El contingut del fitxer original desapareixerà: no serà possible restaurar aquesta versió.

Fitxers de còpia de seguretat incremental

Els fitxers de còpia de seguretat incremental són similars als fitxers de còpia de seguretat habituals: l'últim estat desat es copiarà en un altre fitxer just abans de desar. No obstant això, en lloc de sobreescriure el fitxer de la còpia de seguretat, els fitxers de la còpia de seguretat estaran numerats:

../_images/save_incremental_backup.png

Utilitzeu-la quan vulgueu mantenir diversos bons estats coneguts de la vostra imatge al llarg del vostre procés de pintura. Això requereix més espai al disc, és clar.

No us confoneu: el Krita no desarà l'estat actual del vostre treball a l'últim fitxer incremental, però copiarà l'últim fitxer desat al fitxer per a la còpia de seguretat i després desarà la vostra imatge amb el nom del fitxer original.

Fitxers amb versió incremental

La versió incremental funciona una mica com la còpia de seguretat incremental, però deixa els fitxers originals sols. En el seu lloc, desarà un fitxer nou amb un número de fitxer:

../_images/save_incremental_version.png