Eines d'emmirallar

Dibuixeu en un costat d'una línia d'emmirallar mentre que l'eina Emmiralla copiarà el resultat a l'altre costat. A les eines d'emmirallar s'hi accedeix a través de la barra d'eines. Podreu moure la ubicació de la línia d'emmirallar prenent la nansa.

../_images/Mirror-tool.png

Les eines d'emmirallar donen un resultat similar a l'Eina de pinzell múltiple, però a diferència del pinzell múltiple, el qual només fa pinzellades com l'Eina de pinzell a mà alçada, les eines d'emmirallar es poden utilitzar amb qualsevol altra eina que faci traços de pinzell, com ara l'Eina de línia recta i l'Eina de corbes de Bézier, i fins i tot amb l'eina de pinzell múltiple.

Eina d'emmirallament horitzontal

Reflecteix el resultat al llarg de l'eix horitzontal.

Eina d'emmirallament vertical

Reflecteix el resultat al llarg de l'eix vertical.

Hi ha opcions addicionals per a cada eina. Hi podreu accedir fent clic a la fletxa desplegable situada a la dreta de cada eina.

  • Oculta la línia X/Y del mirall (alternar): bloqueja l'eix del mirall i oculta la línia de l'eix.

  • Bloqueja la línia X/Y (alternar): oculta la icona de moviment a la línia de l'eix.

  • Mou al centre X/Y del llenç: mou la línia de l'eix al centre del llenç.

Emmirallar al llarg d'una línia de gir

L'eina Emmiralla només pot reflectir al llarg d'una línia perfectament vertical o horitzontal. Per a reflectir al llarg d'una línia que es troba en un angle girat, utilitzeu l'Eina de pinzell múltiple i els seus diversos paràmetres, disposa d'opcions més avançades a més de la simetria bàsica.