Eines d'emmirallar

Dibuixeu en un costat d'una línia d'emmirallar mentre que l'eina Emmiralla copiarà el resultat a l'altre costat. A les eines d'emmirallar s'hi accedeix a través de la barra d'eines. Podreu moure la ubicació de la línia d'emmirallar prenent la nansa.

../_images/Mirror-tool.png

Les eines d'emmirallar donen un resultat similar a l'Eina de pinzell múltiple, però a diferència del pinzell múltiple, el qual només fa pinzellades com l'Eina de pinzell a mà alçada, les eines d'emmirallar es poden utilitzar amb qualsevol altra eina que faci traços de pinzell, com ara l'Eina de línia recta i l'Eina de corbes de Bézier, i fins i tot amb l'eina de pinzell múltiple.

L'eina Emmiralla horitzontalment: Reflecteix el resultat al llarg de l'eix horitzontal.

L'eina Emmiralla verticalment: Reflecteix el resultat al llarg de l'eix vertical.

Hi ha opcions addicionals per a cada eina. Hi podreu accedir fent clic a la fletxa desplegable situada a la dreta de cada eina.

  • Oculta la línia X/Y del mirall (alternar): bloqueja l'eix del mirall i oculta la línia de l'eix.

  • Bloqueja la línia X/Y (alternar): oculta la icona de moviment a la línia de l'eix.

  • Mou al centre X/Y del llenç: mou la línia de l'eix al centre del llenç.

Emmirallar al llarg d'una línia de gir

L'eina Emmiralla només pot reflectir al llarg d'una línia perfectament vertical o horitzontal. Per a reflectir al llarg d'una línia que es troba en un angle girat, utilitzeu l'Eina de pinzell múltiple i els seus diversos paràmetres, disposa d'opcions més avançades a més de la simetria bàsica.