Animació amb el Krita

Gràcies al Kickstarter de 2015, el Krita té animació. En específic, té animació rasteritzada fotograma per fotograma. Encara falten molts elements, com la interpolació, però el flux de treball bàsic hi és.

Per a accedir a les característiques de l'animació, la forma més senzilla és canviar el vostre espai de treball a Animació. Això farà que apareguin els acobladors Animació i Flux de treball.

Nota

Novetat de la versió 4.1: L'acoblador Línia de temps es veu una mica diferent de les captures de pantalla que es mostren en aquesta guia d'aprenentatge, però, hauríeu de poder seguir-la si teniu cura de seleccionar les opcions esmentades en el text.

Corbes d'animació

Per a crear una corba d'animació (actualment només per opacitat) s'expandeixi el botó Fotograma nou a l'acoblador Animació i feu clic a Afegeix un fotograma clau d'opacitat. Ara podreu editar el valor del fotograma clau directament per a l'opacitat a l'acoblador «Capes», afegint-hi més fotogrames clau, s'esvairan de manera predeterminada des de l'últim fotograma clau al següent més proper seguint en la línia de temps sobre els fotogrames entre ells. Per a més detalls, vegeu corbes d'animació.

Flux de treball

En el flux de treball tradicional de l'animació, el que fa és crear fotogrames clau, els quals contenen les postures importants, i després dibuixar fotogrames entre ells (interpolació en l'argot altament sofisticat dels animadors).

Per a aquest flux de treball, hi ha tres acobladors importants:

 1. El Acoblador Línia de temps. Veureu i controlareu tots els fotogrames de la vostra animació. L'acoblador Línia de temps també conté característiques per a gestionar les capes. La capa creada en l'acoblador Línia de temps també apareixerà a l'acoblador Capes normal.

 2. El Acoblador Animació. Aquest acoblador conté els botons de reproducció, així com la possibilitat de canviar la velocitat dels fotogrames, velocitat de reproducció i petites opcions d'utilitat, com ara enquadrament de fotogrames clau.

 3. El Acoblador Pell de ceba. Aquest acoblador controla l'aspecte de la pell de ceba, que al seu torn és útil per a veure el fotograma anterior.

Introducció a l'animació: Com fer un cicle de caminar

La millor manera d'entendre totes aquestes diferents parts és utilitzar-les. Els cicles de caminar es consideren la forma més bàsica d'una animació completa, a causa de les diferents parts involucrades en elles. Per tant, repassar com es crea un cicle de caminar hauria de servir com una bona introducció.

Disposició

Primer, crearem un fitxer nou:

../_images/Introduction_to_animation_01.png

A la primera pestanya, escriurem una bona relació com 1280x1024, establint els ppp a 72 (després de tot, això ho fem per a les pantalles) i el títol del document «cicle de caminar».

A la segona pestanya, triem un bon color de fons i establim el fons al color del llenç. Això vol dir que el Krita emplenarà automàticament tots els bits transparents amb el color de fons. Ho podeu canviar a Imatge ‣ Propietats de la imatge. Això sembla el més útil per a les persones que fan animacions, ja que la capa que fa l'animació HA de ser semitransparent per a aconseguir que funcioni la pell de ceba.

Nota

El Krita té un munt de funcionalitats per a les metadades, començant a la pantalla Crea un document. El títol serà emprat automàticament com un suggeriment per al desament i la descripció pot ser utilitzada per les bases de dades, o perquè deixeu comentaris. Individualment, no el fa servir gaire gent, però pot ser útil per a treballar en grups grans.

Després premeu Crea!

Després, per a obtenir totes les eines necessàries per a l'animació, seleccioneu el commutador de l'espai de treball:

../_images/Introduction_to_animation_02.png

La fletxa vermella apunta al commutador de l'espai de treball.

I seleccioneu l'espai de treball de l'animació.

El que hauria de resultar en això:

../_images/Introduction_to_animation_03.png

L'espai de treball de l'animació afegeix els acobladors Línia de temps, Animació i Pell de ceba a la part inferior.

Animant

Tenim configurades dues capes transparents. Anomenem la inferior «entorn» i la superior «Cicle de caminar» fent doble clic en els seus noms a l'acoblador Capes.

../_images/Introduction_to_animation_04.png

Empreu l'eina de línia recta per a dibuixar una sola línia horitzontal. Aquest serà el terra.

../_images/Introduction_to_animation_05.png

Després, seleccioneu la capa «Cicle de caminar» i dibuixeu un cap i un tors (per a això, podeu utilitzar qualsevol pinzell).

Ara, seleccionant un fotograma nou no es crearà un fotograma nou automàticament. El Krita, en realitat no veu la capa «Cicle de caminar» com una capa animada en absolut!

../_images/Introduction_to_animation_06.png

Podem fer-ho animable afegint un fotograma a la línia de temps. Feu mouseright sobre un fotograma a la línia de temps per a obtenir un menú contextual. Trieu Crea un fotograma duplicat.

Atenció

Si seleccioneu Crea un fotograma en blanc, el contingut de la capa s'eliminarà i apareixerà un fotograma en blanc nou. Ja que voleu conservar la imatge, haureu d'utilitzar Crea un fotograma duplicat.

../_images/Introduction_to_animation_07.png

Podeu veure que s'ha convertit en una capa animada pel fet que la icona de la pell de ceba apareix a l'acoblador Línia de temps.

../_images/Introduction_to_animation_08.png

Utilitzeu el botó Crea un fotograma duplicat per a copiar el primer fotograma al segon. Després, utilitzeu l'eina Mou (canvieu-hi mitjançant la drecera T), amb la drecera Majús. + per a moure el contingut del fotograma cap amunt.

Podem veure la diferència activant la pell de ceba:

../_images/Introduction_to_animation_09.png

Ara, hauríeu de veure el fotograma anterior en vermell.

Avís

El Krita veu el blanc com un color, no com a transparent, així que assegureu-vos que la capa de l'animació en la qual esteu treballant sigui transparent en els bits on no hi ha dibuix. Podeu arreglar-ho emprant el filtre Color a alfa, però el millor és la prevenció.

../_images/Introduction_to_animation_10.png

Els fotogrames futurs es dibuixaran en verd i ambdós colors es poden configurar a l'acoblador Pell de ceba.

../_images/Introduction_to_animation_11.png

Ara, dibuixarem els dos extrems del cicle de caminar. Aquestes seran les postures en les quals totes dues cames estan el més separades possible, i la postura on una cama està completament estirada i l'altra arronsada, llest per a fer el següent pas.

Ara, copiem aquests dos... Podríem fer-ho amb la drecera Ctrl + arrossega, però aquí esdevé una mica difícil:

../_images/Introduction_to_animation_12.png

Ctrl + feu mouseleft també selecciona i desselecciona els fotogrames, per a copiar...

 • Ctrl + feu mouseleft per a seleccionar tots els fotogrames que voleu seleccionar.

 • Ctrl + arrossega. Haureu d'assegurar-vos que el primer fotograma sigui «taronja», en cas contrari no es copiarà.

Ara, ja que...

../_images/Introduction_to_animation_13.png

S'ha aixafat l'acoblador Línia de temps per a estalviar espai.

 1. Copia el fotograma 0 al fotograma 2.

 2. Copia el fotograma 1 al fotograma 3.

 3. A l'acoblador Animació, establiu la velocitat dels fotogrames a 4.

 4. Seleccioneu tots els fotogrames a l'acoblador Línia de temps arrossegant la selecció.

 5. Premeu Reprodueix a l'acoblador Animació.

 6. Gaudiu de la vostra primera animació!

Ampliar en brut el vostre cicle de caminar

../_images/Introduction_to_animation_14.png

Podeu fer una mica d'espai ràpidament amb la drecera Alt + arrossega en qualsevol fotograma. Això mourà aquest fotograma i tots els altres després d'una sola vegada.

Després, dibuixeu entre cada fotograma que afegiu.

../_images/Introduction_to_animation_16.png

Trobareu que com més fotogrames afegiu, més difícil serà fer un seguiment de les pells de ceba.

Podeu modificar la pell de ceba utilitzant l'acoblador Pell de ceba, on podreu canviar la quantitat de fotogrames que es podran veure alhora, alternant-los a la fila superior. La fila inferior és per a controlar la transparència, mentre que a sota poden modificar els colors i l'extremitat de la coloració.

../_images/Introduction_to_animation_15.png

Animació amb múltiples capes

Va bé. Al nostre cicle de caminar li falten algunes mans, les hi afegirem en una capa separada. Així que crearem una capa nova i l'anomenarem mans, i...

../_images/Introduction_to_animation_17.png

El nostre cicle de caminar ha desaparegut de l'acoblador Línia de temps! Això en realitat és una característica. Una animació completa pot tenir tantes parts petites que un animador podria voler eliminar les capes que estan treballant des de l'acoblador Línia de temps. De manera que haureu d'afegir-les manualment.

Novetat de la versió 4.3.0: En el Krita 4.3.0 i versions posteriors, totes les capes noves es fixen de manera predeterminada a la línia de temps.

../_images/Introduction_to_animation_18.png

Per a mostrar una capa si està activa o no, podreu «fixar» a la línia de temps fent-hi clic dret amb el mouseright sobre la capa a l'acoblador Capes i alternant Fixa a la línia de temps. Recomanem fixar qualsevol capa quan esteu animant.

../_images/Introduction_to_animation_19.png

Exportant

Quan hàgiu acabat, seleccioneu Fitxer ‣ Renderitza una animació. Per a renderitzar en un fitxer de vídeo, necessitareu un programa anomenat FFmpeg. Per a més informació, llegiu Renderitzar l'animació.

../_images/Introduction_to_animation_20.png

Gaudiu del vostre cicle de caminar!

../_images/Introduction_to_animation_walkcycle_02.gif

Importar fotogrames d'animació

Al Krita podeu importar fotogrames d'animació.

Primer prenguem un full de franges d'Open Game Art. (Aquest és el cicle de caminar masculí de la Libre Pixel Cup).

L'utilitzarem Imatge ‣ Divideix la imatge per a dividir el full de franges.

../_images/Animation_split_spritesheet.png

Les llesques són uniformes, de manera que per a un full de franges de 9 franges, utilitzeu 8 llesques verticals i 0 llesques horitzontals. Doneu-li un nom adequat i deseu-lo com a png.

Després, creeu un llenç nou i seleccioneu Fitxer ‣ Importa fotogrames d'animació. Això us donarà una petita finestra. Seleccioneu Afegeix imatges. Això hauria de proporcionar-vos un navegador de fitxers on podreu seleccionar les vostres imatges.

../_images/Animation_import_sprites.png

Podeu seleccionar múltiples imatges alhora.

../_images/Animation_set_everything.png

Actualment, els fotogrames s'ordenen automàticament. Podeu establir l'ordre amb les llistes desplegables que hi ha a la part superior esquerra.

Inici

Indiqueu en quin punt s'ha d'importar l'animació.

Pas

Indica la diferència entre l'animació importada i la velocitat dels fotogrames del document. Aquesta animació té 8 fotogrames grans i els fps del document són de 24 fotogrames, per la qual cosa hauria d'haver-hi un pas de 3 per a mantenir-se uniforme. Com podeu veure, la finestra proporciona informació sobre la quantitat de fps que tindrà l'animació importada amb el pas actual fet.

Premeu D'acord i la vostra animació s'hauria d'importar com una capa nova.

../_images/Animation_import_done.png