Color

Similar als filtres d'Ajust, els filtres de color són operacions de color ample de la imatge.

Color a alfa

Aquest filtre permet crear un sol color transparent (alfa). De manera predeterminada, quan executeu aquest filtre, se seleccionarà el blanc, podreu triar el color que voleu fer transparent des del selector de color.

../../_images/Color-to-alpha.png

El Llindar indica la quantitat d'altres colors que es consideraran una mescla del color eliminat i els colors no eliminats. Per exemple, amb el llindar establert a 255 i el color eliminat establert a blanc, un 50% de gris es considerarà una mescla de negre+blanc i, per tant, es transformarà en un 50% de negre transparent.

../../_images/Krita-color-to-alpha.png

Aquest filtre és realment útil separant la línia artística del fons blanc.

Transferència de color

Aquest filtre converteix els colors de la imatge als colors de la imatge de referència. Aquesta és una forma ràpida de canviar una combinació de colors d'un treball artístic amb els d'una imatge ja desada o els d'una imatge de referència.

../../_images/Color-transfer.png

Maximitza el canal

Aquest filtre verifica tots els canals de cada color i els estableix tots, amb el valor més alt a 0.

Minimitza el canal

Això és invers a Maximitza el canal, verifica tots els canals de cada color i els estableix tots, amb el valor més baix a 0.