Mapa

Filtres que es caracteritzen pel mapatge de la imatge d'entrada.

Mosaics petits

Crea mosaics en la imatge d'entrada, utilitzant la seva pròpia capa com a sortida.

Mapa de relleu Phong

../../_images/Krita-normals-tutoria_4.png

Utilitza la imatge d'entrada com un mapa d'alçades per a generar alguna cosa en 3D, utilitzant el model d'ombreig Phong de Lambert. Útil per a revisar els mapes d'alçades durant la texturització del joc. Marcar la casella Mapa normal farà que utilitzi tots els canals i que els interpreti com un mapa normal.

Cantonades arrodonides

Afegeix petites cantonades a la imatge d'entrada.

Normalitza

Aquest filtre pren els píxels de l'entrada, els col·loca en un vector de 3D i després normalitza (fa que la mida del vector sigui exactament 1) els valors. Això és útil per a mapes normals i algunes funcions secundàries en l'edició d'imatges.

Mapa de degradats

../../_images/Krita_filter_gradient_map.png

Associa la claredat de l'entrada al degradat seleccionat. Útil per a efectes artístics de fantasia.

En la versió 3.x només podíeu seleccionar degradats predefinits. En la versió 4.0, podreu seleccionar els degradats i canviar-los sobre la marxa, així com utilitzar el filtre del mapa de degradats com a capa de filtratge o pinzell amb filtratge.

Mode de color

 • Barreja: Barreja suaument els colors entre les aturades

 • Més proper: selecciona el color de les aturades més properes

 • Tramat: tramats entre aturades de colors com a Modes de llindar del tramatge.

Paletitza

Associa el color de l'entrada al color més proper de la paleta seleccionada. Útil per a limitar el color en l'art de píxels i per als efectes artístics.

Es pot aplicar el tramatge opcional amb l'interval cobert de valors controlat pel valor d'extensió.

Modes d'espai de color

 • Lab: cerca els colors més propers a l'espai de color Lab

 • RGB: cerca els colors més propers a l'espai de color RGB

Modes de llindar del tramatge

 • Patró: usa la claredat o el valor de l'alfa del patró seleccionat per a limitar el color d'entrada entre els colors de la paleta

 • Soroll: usa un valor per píxel generat aleatòriament per a limitar el color d'entrada entre els colors de la paleta

Modes de color del tramatge

 • Per-Component Offset: desplaça cada canal de color independentment de la quantitat del llindar, escalat pel valor de l'escala del desplaçament

 • Colors més propers: cerca els dos colors més propers i després aplica la quantitat del llindar a les distàncies relatives dels dos colors per a trobar el color resultant

Modes d'alfa del tramatge

 • Clip: limita l'alfa a la posició del clip

 • Índex: usa l'índex de la paleta seleccionada com a color transparent

 • Tramat: aplica el tramat al valor de l'alfa com a Modes de llindar del tramatge.