Detecció de les vores

Els filtres per a la detecció de les vores se centren a trobar un contrast més definit o una vora entre els colors d'una imatge per a crear vores o línies.

Des de la versió 4.0 només hi ha dos filtres de detecció de les vores.

Detecció de les vores

Novetat de la versió 4.0.

Un filtre general per a la detecció de les vores que encapsula tots els altres filtres. Els filtres per a la detecció de les vores que estaven separats abans de la versió 4.0 s'han integrat en aquest. També estarà disponible per a les capes de filtratge i els pinzells amb filtratge.

../../_images/Krita_4_0_edge_detection.png

D'esquerra a dreta: 1.- l'original, 2.- amb la detecció de les vores Prewitt aplicada, 3.- amb la detecció de les vores Prewitt aplicada i el resultat aplicat al canal alfa, 4.- i finalment amb la detecció de les vores amb les mateixes opcions de configuració que 3, i el mode de barreja de la capa de filtratge establert a Multiplica.

Fórmula

La fórmula del nucli de la convolució per a la detecció de les vores. La diferència entre aquests nuclis és subtil, però així i tot val la pena experimentar.

Senzill

Un nucli que no és quadrat a diferència dels altres dos, i encara que ho fa de pressa, no té en compte els píxels en diagonal.

Prewitt

Un nucli quadrat que inclou els píxels en diagonal amb la mateixa força els píxels en ortogonal. Dona un efecte molt fort.

Sobel

Un nucli quadrat que inclou els píxels en diagonal amb una mica menys de força que els píxels en ortogonal. Dona un efecte més subtil que el de Prewitt.

Sortida

La sortida.

Tots els costats

Converteix la detecció de les vores en totes les direccions i combina el resultat amb el teorema de Pitàgores. Serà bo per a la majoria dels casos d'ús.

Vora superior

Només detecta els canvis que van de dalt a baix, de manera que només tindrà línies a la part superior.

Vora inferior

Només detecta els canvis que van de baix a dalt, de manera que només tindrà línies a la part inferior.

Vora dreta

Només detecta els canvis que van de dreta a esquerra, de manera que només tindrà línies a la part dreta.

Vora esquerra

Només detecta els canvis que van d'esquerra a dreta, de manera que només tindrà línies a la part esquerra.

Direcció en radians

Converteix en totes les direccions i després intenta donar a la sortida la direcció de la línia en radians.

Radi horitzontal/vertical

El radi de detecció de les vores. El valor predeterminat és 1 i en fer-lo més alt augmentarà el gruix de les línies.

Aplica el resultat al canal alfa

La detecció de les vores s'utilitzarà en una còpia en escala de grisos de la imatge, i la sortida serà en el canal alfa de la imatge, el qual vol dir que només generarà línies.

Passaalt gaussià

Un filtre passalt és un filtre de detecció de vores. Normalment s'usa per a realçar contrastos, molt semblant a un filtre d'agudesa, però amb un flux de treball d'edició de textura també s'utilitza per a eliminar degradats locals.

Radi

El radi al filtre passalt gaussià és semblant al radi del filtre de detecció de vores.

Per a usar aquest com a filtre d'agudització, creeu una capa de filtre amb aquest filtre, i després definiu el mode de barreja als modes com «llum suau», «superposició», «llum forta», «llum lineal». Els diferents modes de barreja donaran resultats diferents.

../../_images/highpass_filter_sharpen.png

Superior esquerra: Original, superior dreta: Resultat del passaalt gaussià amb radi 3, inferior esquerra: Resultat del passaalt gaussià amb radi 3 barrejat sobre l'original amb Llum lineal, inferior dreta: Resultat del passaalt gaussià amb radi 3 barrejat sobre l'original amb Llum suau.

Per a eliminar els degradats locals d'una textura, creeu una capa clon i apliqueu aquest filtre com una màscara de filtre. Després afegiu una capa de filtre amb difuminat gaussià establert amb una quantitat completa entre la capa clon i l'original. Finalment, establiu la capa clon a la lluminositat o la multiplicació (en aquest cas cal afegir una màscara extra de filtre per a reduir els nivells de manera que el resultat de la multiplicació no sigui tan fort).

../../_images/highpass_filter_local_gradient_removal.png

Esquerra: Original, dreta: Resultat del passalt gaussià barrejat amb lluminositat per a eliminar els degradats locals però mantenint l'agudesa dels detalls. En aquest exemple específic, la manca de degradats locals elimina alguns caràcters, però el resultat del passalt gaussià també es podria usar per a crear un mapa d'alçades.

Mapa d'alçades a normal

Novetat de la versió 4.0.

../../_images/Krita_4_0_height_to_normal_map.png

Un filtre que converteix els Mapes d'alçades en Mapes normals a través del poder de la detecció de les vores. També està disponible per a la capa de filtratge o el pinzell amb filtratge.

Fórmula

La fórmula del nucli de la convolució per a la detecció de les vores. La diferència entre aquests nuclis és subtil, però així i tot val la pena experimentar.

Senzill

Un nucli que no és quadrat a diferència dels altres dos, i encara que ho fa de pressa, no té en compte els píxels en diagonal.

Prewitt

Un nucli quadrat que inclou els píxels en diagonal amb la mateixa força els píxels en ortogonal. Dona un efecte molt fort.

Sobel

Un nucli quadrat que inclou els píxels en diagonal amb una mica menys de força que els píxels en ortogonal. Dona un efecte més subtil que el de Prewitt.

Canal

Quin canal de la capa s'haurà d'interpretar com el mapa d'alçades en escala de grisos.

Radi horitzontal/vertical

El radi per a la detecció de les vores. El valor predeterminat és 1 i fer-lo més alt augmentarà la intensitat del mapa normal. Ajusteu-lo si l'efecte resultant del mapa normal és massa pobre.

XYZ

Una recombinació dels components XYZ d'un vector, el qual permet assignar el Vermell, Verd i Blau a diferents coordenades vectorials normals en 3D. Això és necessari principalment per la diferència entre els mapes normals en espai de MikkT (+X, +Y, +Z) i el mapa normal estàndard de l'OpenGL (+X, -Y, +Z).