Realçat

Tots aquests filtres se centren a reduir el difuminat a la imatge, en definir i millorar els detalls i les vores. A continuació es presenten diversos filtres d'agudesa i realçat en el Krita.

  • Aguditza

  • Eliminació dels mitjos

  • Màscara de desenfocament

  • Reducció del soroll gaussià

  • Reducció del soroll per ondetes