Altres

Filtres que es caracteritzen perquè no encaixen en cap altre lloc.

Ona

Afegeix un petit efecte de distorsió d'ones a la imatge d'entrada.

Soroll aleatori

Dona soroll aleatori a la imatge d'entrada.

Elecció aleatòria

Afegeix una petita franja de píxels a la imatge d'entrada.