Relleu

Filtres que porten el nom de la tècnica tradicional de l'estampat. Aquest filtre generarà llums intenses i ombres per a crear un efecte que fa que la imatge es vegi com amb relleu. Els filtres de relleu generalment s'utilitzen en la creació d'elements interessants per a la IGU, i s'utilitzen principalment en combinació amb capes i màscares de filtratge.

Relleu només en horitzontal

Realça el relleu només a les línies en horitzontal.

Relleu en totes les direccions

Realça el relleu en totes les direccions possibles.

Relleu (de Laplace)

Utilitza l'algorisme de Laplace per a realitzar el relleu.

Relleu només en vertical

Realça el relleu només a les línies en vertical.

Relleu amb profunditat variable

Realça el relleu amb una profunditat que es pot establir a través del diàleg que es mostra a continuació.

../../_images/Emboss-variable-depth.png

Relleu en horitzontal i vertical

Realça el relleu només a les línies en horitzontal i vertical.