Descompondre per ondetes

La descomposició per ondetes utilitza escales per ondetes per a convertir la capa actual a un conjunt de capes, cadascuna amb un tipus diferent de patró que serà visible dins de la imatge. Això s'utilitza en la creació de patrons i textures per a eliminar ràpidament el soroll no desitjat d'una textura.

El trobareu sota Imatge.

Quan el seleccioneu, us demanarà la quantitat d'escales per ondetes. A més escales, més capes diferents. Premeu D'acord i es generarà una capa de grup que contindrà les capes amb els seus modes de barreja adequats:

../../_images/Wavelet_decompose.png

Ajusteu una capa indicada amb gris mitjà per a neutralitzar-la, i fusioneu-ho tot amb el mode de barreja Fusió de gra per a fusionar correctament dins de la imatge final.