Artístic

El filtre artístic es caracteritza per prendre una entrada i fer-hi una deformació.

Semi to

../../_images/Krita_halftone_filter.png

El filtre de semi to és un filtre que converteix els colors en un patró de punts de semi to.

Colors

Els colors utilitzats per a pintar el patró. El primer serà el color dels punts, el segon serà el color del fons.

Mida

La mida de la cel·la en píxels. La mida màxima del punt serà utilitzada en la diagonal com la mida de la cel·la per a assegurar-se que pot contenir un negre pur.

Angle

L'angle del patró de punts.

Inverteix

Inverteix la intensitat calculada per punt. Per tant, els colors foscos donaran punts petits, i els colors clars punts grans. És útil en combinació amb la inversió dels colors i donarà un millor patró en els efectes de lluïssor.

Antialiàsing

Fa que els punts siguin suaus, el qual és bo per a gràfics de la web. De vegades, per als gràfics impresos, voldrem que no hi hagi grisos, de manera que desactivarem l'antialiàsing.

Índex del color

El filtre índex del color assigna els colors específics seleccionats per l'usuari al valor en escala de grisos del treball artístic. Podeu veure l'exemple a continuació, la tira sota el degradat en blanc i negre té un índex del color aplicat perquè el degradat en blanc i negre obtingui el color seleccionat en diferents valors.

../../_images/Gradient-pixelart.png

Podeu triar els colors i rampes requerides en el diàleg de filtre de l'índex del color com es mostra a continuació.

../../_images/Index-color-filter.png

Podeu crear una pintura amb l'índex com la que es mostra a continuació amb l'ajuda d'aquest filtre.

../../_images/Kiki-pixel-art.png

Pixela

Crea la imatge d'entrada de píxels creant cel·les petites i introduint un color mig.

../../_images/Pixelize-filter.png

Gotes de pluja

Afegeix deformacions aleatòries de gotes de pluja a la imatge d'entrada.

Pintura a l'oli

Realitza una semiposterització de la imatge d'entrada, amb la «mida del pinzell» determinant la mida dels camps.

../../_images/Oilpaint-filter.png
Mida del pinzell

Determina com de grans seran els patrons individuals. Com més baix, més detallats.

Suavitzat

Determina quant se suavitzarà el contorn de cada patró.

Posteritza

Aquest filtre disminueix la quantitat de colors en una imatge. Ho fa per component (canal).

../../_images/Posterize-filter.png

El paràmetre Pasos determinarà quants colors es permeten per component.